Voor de tweede keer in haar geschiedenis heeft het Belgisch Antigifcentrum meer dan 60.000 oproepen gekregen.

Voor de tweede keer in haar geschiedenis heeft het Belgisch Antigifcentrum meer dan 60.000 oproepen gekregen. Het Centrum werd in 2019 maar liefst 60.668 keer gebeld. Dat is ruim 1.350 oproepen meer dan in 2018. Op een tijdspanne van tien jaar kreeg de permanentie zo’n tienduizend oproepen meer. Het record van 1999, het jaar van de coca-colacrisis en de dioxinecrisis, met 61.134 oproepen houdt voorlopig stand.

Het zou kunnen dat het cijfer van 2019 nog een beetje moet worden bijgesteld. Ook dringt zich verdere analyse op, met het oog op het jaarverslag dat in mei verschijnt.

Maar nu is al duidelijk dat 2019 een erg druk jaar was voor de artsen en apothekers van de permanentie. De tendens van de jongste jaren, die aangeeft dat het Antigifcentrum aan naambekendheid wint, wordt bevestigd. Andere oorzaken voor het stijgend aantal oproepen zijn de aanwezigheid van vele paddenstoelen afgelopen herfst, wat tot meer incidenten dan ooit leidde. Ook de eikenprocessierups, die afgelopen zomer overal in het land aanwezig was, joeg velen naar het gratis noodnummer 070 245 245. Producten die erg in zijn, zoals was- en vaatwascapsules, e-sigaretten en essentiële oliën leidden ook tot vergiftigingen, net als de onvermijdelijke geneesmiddelen en huishoudproducten. Mensen die het Antigifcentrum bellen weten dat ze bij de artsen en apothekers terecht kunnen voor onmiddellijke hulp, wat hen in de meeste gevallen een bezoek aan de spoedafdeling of de huisarts bespaart. De sociale zekerheid vaart er wel bij.

Tot slot nog een woordje over de CO-vergiftigingen in 2019. Met nog niet alle cijfers ingezameld, komen we nu al op 23 overlijdens. Het aantal sterfgevallen door CO-intoxicatie daalt niet, integendeel.

Ook dit jaar zal het Antigifcentrum strijden tegen vergiftiging, ook tegen CO-vergiftiging. Volg onze Facebook- en Twitterpagina, nieuwsbrief en website www.antigifcentrum.be en u vindt er informatie om veel ellende te voorkomen.