Op initiatief van het Antigifcentrum slaan elf partnerorganisaties de handen in elkaar voor een grootschalige campagne met één gemeenschappelijk doel, CO-vergiftiging voorkomen. De actie mag op de steun rekenen van federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dat de campagne er nu komt, is geen toeval. Nu de temperaturen stilaan dalen gaat de verwarming opnieuw aan. Het Antigifcentrum maakt zich dan ook grote zorgen. Prof. dr. Dominique Vandijck (adj. algemeen directeur van het Antigifcentrum): “Door de stijgende energieprijzen valt te vrezen dat mensen, om kosten te besparen, minder aandacht zullen besteden aan veiligheid en naar alternatieve verwarmingsbronnen zoals bijzetvuurtjes en houtkachels zullen grijpen, wat CO-blootstelling in de hand werkt."

“Elk jaar worden in ons land naar schatting een duizendtal mensen het slachtoffer van een vergiftiging door vrijgekomen koolstofmonoxide”, vervolgt Vandijck. “Ruim dertig van hen bekopen dat met hun leven. Dat maakt van CO-vergiftiging de meest dodelijke accidentele vergiftiging in ons land. En dat terwijl CO-vergiftiging te vermijden valt, mits het gebruik van goed functionerende en geschikte verwarmingstoestellen, een regelmatig onderhoud van de verwarmingsinstallatie en het voorzien van een goede verluchting, onder meer via een goed gereinigde schoorsteen.”

Dit alles kost evenwel geld, waar in deze economisch krappe tijden vaak het schoentje knelt. Mensen proberen kosten te drukken door hun verbruik te mindereren, goedkopere brandstoffen te gebruiken, het noodzakelijke onderhoud over te slaan en slecht functionerende toestellen niet te vervangen of te opteren voor een (onveiliger) tweedehandsapparaat. Nog voor het begin van de energiecrisis zou 1/5 van de Belgische gezinnen in energiearmoede verkeren, en gevreesd wordt dat dit aandeel verder zal toenemen, met daarmee gepaard gaand een hoger risico.

Prof. Vandijck, “We maken ons oprecht grote zorgen voor een najaar met meer CO-dreiging dan andere jaren. Samen met de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken, Vlaamse Vereniging voor Steden & Gemeenten, Netwerk Brandweer, Rezonwal, Stichting Brandwonden/Fondation des Brûlés, Oscare, Agentschap Zorg & Gezondheid, Agentschap Wonen, en de Logo’s Vlaanderen willen we daar een stokje voor steken met één grote campagne waarin een hele reeks handige preventietips en leuke weetjes zullen worden gedeeld. Centraal daarbij staan de vier actiepunten rond CO-vergiftiging: ‘controleer’, ‘ventileer’, ‘alarmeer’ en ’reageer’. De campagne gaat op 17 oktober van start en wordt gespreid over drie weken. Alle deelnemende organisaties slaan digitaal de handen in elkaar onder het motto #samentegenCO."

“Door samen te werken, willen we één vuist maken en een ruim publiek bereiken”, onderstreept Dominique Vandijck. “Door te informeren en kennis te delen willen we zoveel mogelijk mensen sensibiliseren waarbij zij weten wat CO-vergiftiging is, hoe deze te voorkomen en wat te doen in geval van een ongeval.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is de campagne alvast genegen. “Het Antigifcentrum speelt als expertisecentrum toxicologie ook op vlak van CO-vergiftiging een unieke rol in onze gezondheidszorg”, zegt de Minister. “Elk CO-slachtoffer is een slachtoffer teveel. Dat het Antigifcentrum nu samen met alle betrokken partners de strijd aangaat kan ik dan ook alleen maar toejuichen.”