Het Antigifcentrum werft aan: een arts, een medewerker informatica en een wetenschappelijk medewerker-documentalist.

Een arts voor de permanentie

Functie

Je verzekert de telefonische permanentie in een beurtrol zowel in het Nederlands als het Frans. Voor oproepen van het publiek zal je het risico op intoxicatie inschatten, informeren welke eerste zorgen moeten worden toegediend en doorverwijzen indien nodig. Je zal tevens een gedetailleerd advies verlenen aan collega’s en uw actieve medewerking verlenen aan wetenschappelijke projecten. Een interne opleiding is voorzien. Voor het uitoefenen van deze activiteit is een RIZIV-nummer niet noodzakelijk.

Profiel

 • Je bent tweetalig Frans/Nederlands en bezit een goede kennis van het Engels.
 • Je hebt belangstelling voor farmacologie en toxicologie.
 • Je bent contactvaardig en bezit de nodige teamgeest.

Klik hier voor meer informatie.

Een medewerker informatica

Takenpakket

 • Hij/zij biedt technische en softwarematige ondersteuning aan de medewerkers.
 • Hij/zij beheert en beveiligt het netwerk en de servers, biedt ondersteuning bij problemen met het netwerk en het maken van back-ups.
 • Hij/zij stelt technische documentatie en handleidingen op.
 • Hij/zij installeert en beheert de hardware en software, adviseert bij de aankoop ervan en volgt licenties en contracten op.
 • Hij/zij ondersteunt de telefoniefunctionaliteit en -infrastructuur
 • Hij/zij biedt ondersteuning bij:

 de ontwikkeling en het onderhoud van de huidige en toekomstige programma's in .NET.
 de ontwikkeling en uitvoering van Business Inteliggence gerelateerde rapporten.
 de belangrijkste business applicaties zoals Microsoft Dynamics CRM.

Klik hier voor meer informatie.

Een wetenschappelijk medewerker - documentalist

Takenpakket

 • Wetenschappelijke opdrachten:
  • Hij/zij staat in voor de categorisering van de agentia betrokken bij de oproepen naar het Antigifcentrum.
  • Hij/zij staat in voor de voorbereiding van monografieën.
  • Hij/ zij ondersteunt de coördinator communicatie in verband met de inhoud van de website en de nieuwsbrieven.
 • Documentatiebeheer:
  • Hij/zij organiseert en ontsluit op permanente basis de relevante wetenschappelijke artikels uit de medische literatuur.
  • Hij/zij indexeert de wetenschappelijke artikels en verzorgt de catalogisering van de documentatie.
  • Hij/zij beheert de thesaurus.
  • Op vraag van collega’s voert hij/zij zoekopdrachten uit.

Klik hier voor meer informatie.