Met de winter voor de deur waarschuwt het Belgisch Antigifcentrum zoals elk jaar voor CO-vergiftiging. Dit jaar zal vanaf 18 november een animatiefilmpje over het gevaar voor CO-vergiftiging op de openbare omroep te zien zijn. Het filmpje is ook te vinden op het YouTube-kanaal van het Centrum en is te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=GyZ-pks08K0

Een sensibilisatiemoment in de herfstmaanden is natuurlijk niet zomaar gekozen. De temperaturen buiten dalen en de thermostaten in huis worden hoger gezet, maar de reflex om tijdig een onderhoud van toestel en schoorsteen uit te voeren, ontbreekt te vaak. Jammer genoeg zijn er nog altijd oudere toestellen in sommige huizen aanwezig en slechte installatie of ventilatie kunnen ook bij moderne toestellen CO-vergiftiging in de hand werken. CO-vergiftiging maakt elk jaar weer honderden slachtoffers, waaronder een twintigtal doden, en is de oorzaak van het grootste aantal onopzettelijke sterfgevallen door vergiftigingen in ons land.  

Het aantal ongevallen door CO is in 2018 opnieuw gestegen, nadat in 2017 het laagste niveau sinds de waarnemingen door het Antigifcentrum in 1995 werd bereikt.

In vergelijking met 2017 ziet men in 2018:

  • Een stijging van 9% van het aantal ongevallen door CO-intoxicatie (van 340 naar 371).
  • Een stijging van 5% van het aantal geregistreerde slachtoffers van CO-intoxicatie (van 811 naar 885).
  • Een stijging van 31% van het aantal dodelijke slachtoffers van een CO-intoxicatie (van 16 naar 21).

“Ondanks de stijging van het aantal slachtoffers en ongevallen, blijft men een algemeen dalende trend zien vanaf het begin van de registratie”, luidt het. In de loop van onze registratie zien we een dalende trend in het aantal ongevallen veroorzaakt door toestellen voor de productie van warmte en sanitair warm water.
Het aantal ongevallen door brand of door de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren blijft nagenoeg constant sinds het begin van de registratie in 1995.

In 2015 stelden wij het optreden vast van nieuwe oorzaken van CO-intoxicatie. Zo werden toen een aantal pogingen tot zelfdoding geregistreerd door het laten branden van een open houtskoolvuurtje in een gesloten ruimte. Zowel in 2016 (2 ongevallen) als in 2017 (1 ongeval) en 2018 (1 ongeval) werd deze methode opnieuw gebruikt. 

Ook het gebruik van de waterpijp (shisha) was in 2014 een nieuwe oorzaak van  CO-intoxicatie. Sinds dan is er een stijgende trend in het aantal ongevallen veroorzaakt door een waterpijp, tot 8 ongevallen in 2018.

Bij achttien incidenten vielen in 2018 in totaal 21 dodelijke slachtoffers te betreuren. Zestien ongevallen gebeurden accidenteel, twee incidenten waren het gevolg van een zelfdoding.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat CO-vergiftiging te vermijden is!

  • Laat je verwarmingstoestellen correct installeren en zorg voor regelmatig onderhoud.
  • Vervang oude en onveilige toestellen.
  • Laat je schoorsteen jaarlijks reinigen.
  • Zorg voor voldoende verluchting.

 

Opgelet!


Het plaatsen van CO-detectoren neemt de oorzaak van de productie van CO niet weg en kan deze dus ook niet voorkomen. Vorig jaar onderzocht de FOD Economie de CO-detectoren op de Belgische markt en uit dat onderzoek bleek dat slechts vier van de tien detectoren volledig aan de norm voldeden. Eén detector werd van de markt gehaald, vijf detectoren moesten worden aangepast. De resultaten van deze studie vind je via deze link: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verslag-van-de