Video's

Pillen en producten. Geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum

Let op voor giftige paddenstoelen

 

Gevarenpictogrammen

CO-intoxicatie voorkomen

Werd Napoleon vergiftigd?

Leer het Antigifcentrum kennen in 2 minuten!

 Academische zitting 50-jarig bestaan Antigifcentrum - 24/12/2013

Bezoek Koningin Paola - 25/04/2013