Wat te doen bij een vergiftiging?

  • Bel het Antigifcentrum (070 245 245 - gratis), indien niet bereikbaar: 02 264 96 30 (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer 112.
  • Wacht bij een ongeval niet op ziekteverschijnselen om het Antigifcentrum te bellen.

  • Geen melk toedienen, melk is geen tegengif.

  • Niet laten braken! Meestal is braken niet aangewezen: vraag eerst ons advies of dat van je arts.

  • Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid.

  • Als er een irriterend of giftig gas is vrijgekomen, evacueer de aanwezigen en verlucht goed de ruimte.