Zijn er risico’s verbonden aan COVID-19-vaccinatie wanneer je recent een ander vaccin toegediend kreeg?

Neen.

Je kan je laten vaccineren tegen COVID-19, ook al kreeg je recent een ander vaccin. Aanvankelijk werd aanbevolen om COVID-19-vaccins niet samen met of kort voor of na een ander vaccin toe te dienen. Dit was uit voorzichtigheid. Ondertussen hebben wetenschappers veel meer gegevens verzameld over de veiligheid van de gebruikte vaccins, en is geweten dat COVID-19-vaccins gelijktijdig of met eender welke tussentijd met andere vaccins toegediend mogen worden (zoals griepvaccin, tetanusvaccin, enzovoort...). Praktisch wordt aangeraden de verschillende vaccins telkens in de andere arm te laten zetten. De combinatie van een COVID-19 vaccin met een ander vaccin kan het best besproken worden met de behandelende arts/huisarts.