Zijn er risico’s verbonden aan COVID-19-vaccinatie wanneer je recent een ander vaccin toegediend kreeg?

Je kan je laten vaccineren tegen COVID-19, ook al kreeg je recent een ander vaccin. Zo mogelijk wordt hier best enige tijd tussen gelaten. Hoeveel tijd hangt af van het type vaccin. Er wordt aangeraden de COVID-19-vaccins voorlopig alleen toe te dienen met een tussentijd van (minimum) 14 dagen voor of na toediening met een ander vaccin. Indien nodig kan deze periode verkort worden en kan een COVID-19-vaccin en een ander vaccin toegediend worden in minder dan 14 dagen. Dit zal enkel worden overwogen wanneer er een medisch dringende reden voor is (bijvoorbeeld tetanusvaccinatie). Dit kan het best besproken worden met de behandelende arts/huisarts.