Antidota in België

De meeste intoxicaties worden louter symptomatisch behandeld en uitzonderlijk dient men antidota toe. Sommige antidota worden frequent gebruikt en zijn overal verkrijgbaar; dit is het geval voor atropine en N-acetylcysteine.

Andere antidota worden slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt en zijn om commerciële redenen niet als geneesmiddel geregistreerd in België. Producten zoals chelatoren van zware metalen of cholinesterase reactivatoren zijn in Frankrijk of in Duitsland geregistreerd en moeten ingevoerd worden. Dit kan bij een acute intoxicatie beschikbaarheidsproblemen opleveren. Om tijdverlies te vermijden, houdt het Antigifcentrum een kleine noodvoorraad ter beschikking van het medisch korps en zorgt eveneens voor het transport naar het ziekenhuis.

De medewerking van een 20-tal hospitalen verspreid over het hele land, laat ons ook toe om de aanvragende ziekenhuisapotheker/arts door te verwijzen naar het ziekenhuis met de vereiste voorraad van een bepaald antidotum.

Praktisch

Het Antigifcentrum levert antidota af voor gehospitaliseerde patiënten in België. Het Centrum levert voldoende geneesmiddelen af om de behandeling te starten, zodat de hospitaalapotheker de tijd heeft om het geneesmiddel voor de verdere duur van de behandeling te bestellen (zie: Leveranciers van antidota).

Om antidota af te leveren vraagt het Antigifcentrum te bellen naar het nummer 070 245 245, in afwachting van het invullen van een schriftelijke verklaring. Deze mag via fax (+32 02 264 96 46) of email worden verzonden. Het transport wordt verzorgd door het Antigifcentrum.

Voor antidota die niet zijn toegestaan in de Europese economische ruimte, zoals Digifab, dient u deze verklaring in te vullen

Opmerking: Sommige antidota worden niet terugbetaald door het RIZIV. De patiënt kan een aanvraag doen bij zijn mutualiteit om in aanmerking te komen voor een terugbetaling via het Solidariteitsfonds.

Het Antigifcentrum heeft volgende antidota in voorraad:

 

 • Akineton®
 • Anticholium Amp®
 • Digifab®
 • Fomepizole® 
 • Obidoxime (Toxogonin®)
 • Metaalchelatoren:
  • Radiogardase®
  • Calcium Edetate de Sodium®
  • Dimaval®
  • Metalcaptase®
  • Succicaptal®
  • BAL®
 • Savene®
 • Viperfav®