Aangiftes voor medische professionals

  • Aangiftes van CO intoxicaties
    Het Antigifcentrum registreert vergiftigingen door koolstofmonoxide, hoofdzakelijk dankzij medewerking van spoedgevallendiensten van ziekenhuizen. 
  • Cosmetovigilantie
    Men vraagt gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen) om alle ongewenste effecten die het gevolg zijn van cosmeticagebruik te melden met een aangifteformulier.