Ammoniak of NH3 is bij kamertemperatuur een kleurloos, giftig gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur.

Ammoniak of NH3 is bij kamertemperatuur een kleurloos, giftig gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Omwille van zijn vetoplossend vermogen wordt het vaak gebruikt in het huishouden en toegevoegd in verschillende concentraties aan een hele resem poetsproducten. Deze producten hebben doorgaans een lage concentratie. Er zijn in de handel ook pure ammoniakoplossingen beschikbaar. Deze oplossingen kunnen in mindere of meerdere mate als bijtend beschouwd worden. Ammoniak voor industrieel gebruik bijvoorbeeld als koelmiddel, oplosmiddel of halffabricaat is steeds sterk geconcentreerd en bijtend. Bij elke grote of langdurige blootstelling aan ammoniak en blootstelling aan een sterk geconcentreerde ammoniak is medisch advies noodzakelijk.

Meer info via deze link.