Terug naar school

De school moet voor kinderen en jongeren een veilige omgeving zijn. En dat lijkt ook zo te zijn. Want de producten die er gebruikt worden, zijn over het algemeen veilig. Maar zoals steeds gluren er ook op school onvoorziene situaties om het hoek.

Het Antigifcentrum krijgt jaarlijks een 400-tal oproepen voor ongevallen in een schoolomgeving. De producten waarvoor meestal wordt gebeld, zijn inkt, balpen, stiften, correctievloeistof, waterverf (type ecoline of wasco), fluostaafjes, bellenblaasproducten en lijmen. Maar er zijn ook blootstellingen aan planten en paddenstoelen, geneesmiddelen (onder andere Rilatine), ontsmettingsmiddelen (alcoholgel) en chemische stoffen (met ongevallen in het labo).

Spoelen met water

Bij de meeste blootstellingen met producten in een schoolomgeving zijn de gevolgen miniem. Het volstaat bij contact met bijvoorbeeld inkt, stiften of waterverf de mond te spoelen of de huid met water af te wassen. Deze producten zijn niet giftig en al zeker niet als ze in kleine hoeveelheden met kindermondjes of de kinderhuid in contact komen.

Bij contact met vloeistof of poeder van alkaline batterijen altijd goed spoelen en nagaan of er geen brandwonden zijn. Zo ja, dan liever even de huisarts raadplegen.

Lijm

Ongevalletjes met secondelijm kunnen heel vervelend zijn. Op de huid gemorste vloeistof of aan elkaar gekleefde vingers kan men voorzichtig losweken door langdurige onderdompeling in lauw water. Men kan een druppeltje afwasdetergent of olie ter plaatse inwrijven. Een nagelvijltje, een puimsteen of een fijn draadje kan helpen de laatste resten los te krijgen. Gevoelige lichaamsdelen kan men eerst insmeren met margarine.

Geduld is hier de boodschap: secondelijm is niet toxisch voor de huid en kan er dus wel enkele dagen op blijven zitten zonder probleem. Uiteindelijk zal de lijm van zelf loskomen.

Ongevallen met batterijen

Ongevallen met batterijtjes, die onder meer in rekentoestellen en speelgoed kunnen zitten, zijn zeldzaam maar vereisen toch onze aandacht. Bij het inslikken van een knoopbatterij dient er zo snel mogelijk een radiografie van borstkas en buik te gebeuren om na te gaan waar de batterij zich bevindt. Meer info via deze link.

Lekkende batterijen kunnen een probleem zijn bij alkaline batterijen. Contact met deze vloeistof of dit poeder op huid en/of slijmvliezen kan brandwonden veroorzaken.

Geneesmiddelen

Leerkrachten moeten uiteraard steeds een oogje in het zeil houden bij kinderen die medicatie moeten innemen op school. Therapeutische vergissingen, overdoseringen met medicijnen zoals Rilatine, neusdruppels, hoestsiroop kunnen tot vergiftiging leiden. Meer info via deze link. Let ook op dat jongeren hun eigen medicatie niet doorgeven aan andere leerlingen.

Een veilige speelplaats

Plant geen giftige planten aan in de buurt van de speelplaats of het speelplein. Meer info via deze link. En hou in het oog dat er geen potentieel giftige paddenstoelen groeien. Stopt het kind toch besjes of planten in de mond, bel dan meteen het Antigifcentrum op 070 245 245 (gratis nummer 24/7).