CO: juridische en technische aspecten

Huren en verhuren

Juridische problemen rond vergiftiging met koolstofmonoxide komen vooral voor in de relatie tussen huurder en eigenaar van een woning.

Meer weten voor Vlaanderen (contracten voor 2019 en contracten na 1 januari 2019). Voor modeldocumenten, klik hier.

Meer weten voor Brussel, klik hier.

Periodiek nazicht verwarmingsinstallatie

Controleer voor informatie de wetgeving in je eigen gewest:

De normen

De normen geven de regels van goed vakmanschap weer die moeten gevolgd worden. De normen in verband met verbrandingstoestellen beschrijven ondermeer:

  •    Hoe en met welke materialen de gasleidingen worden gerealiseerd. 

  •    De eisen waaraan de toestellen zelf moeten voldoen. 

  •    De luchttoevoer voor verbranding en de afvoer van de verbrandingsgassen. 

  •    De ventilatie van de opstellingsruimte.

De tabakswet

In het kader van CO-intoxicatie is deze wet belangrijk omdat de correcte toepassing ervan de intoxicaties in shishabars kan voorkomen. Als de waterpijp wordt gerookt in bar of een café is de tabakswetgeving van toepassing. De naleving ervan wordt opgevolgd door de controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid.

Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

De voornaamste punten uit deze wet in het kader van CO-intoxicatie zijn:

  • Rookverbod op gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.
  • De mogelijkheid om een rookkamer in te richten. Deze moet afgesloten zijn, mag hoogstens 25% van de totale oppervlakte van de zaak beslaan en moet voorzien zijn van een rookafzuigsysteem. Geen enkele dienst mag hier geleverd worden: drank of voeding mogen niet geserveerd worden, televisie of spelen mogen niet aanwezig zijn.

De FOD Volksgezondheid heeft een interessante brochure uitgewerkt voor (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars.