CO-vergiftiging voorkomen

In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water mogelijke bronnen van CO. De voornaamste risico’s voor een CO-intoxicatie worden kamer per kamer bekeken. Ook de ventilatie en de schoorsteen spelen daarbij een belangrijke rol. Je vindt hier ook aanbevelingen betreffende de keuze, de installatie, het gebruik en het onderhoud van verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen en schouwen.

Bezoek doorheen het huis

Hier bespreken we kamer per kamer de gevaren van CO en geven tips waar je op kan letten om CO-vergiftiging te voorkomen. Elke kamer vraagt immers een specifieke aanpak. 

De apparaten

De voornaamste oorzaken voor de productie van CO door verwarmingstoestellen en warmwaterapparaten worden hier besproken, evenals de preventie ervan. Je vindt hier aanbevelingen betreffende de keuze, de installatie, het gebruik en het onderhoud van verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen. Je vindt eveneens praktische informatie voor een goede ventilatie van de kamers.

De ventilatie

Alle toestellen voor verwarming en voor de productie van warm water, met uitzondering van luchtdichte of gesloten toestellen, verbruiken voor de verbranding lucht uit het lokaal waarin zij opgesteld staan. 

Schoorstenen

De materialen voor de bouw van een schoorsteen moeten aan hoge temperaturen en corrosie kunnen weerstaan. Voor afvoerpijpen in metaal, opteert men best voor een goede kwaliteit roestvrij staal, hoewel aluminium ook toegelaten is voor toestellen op gas.

Brandstoffen

 

Brochures

  • Infobrochure koolstofmonoxidevergiftiging 'Laat je niet bevangen door CO!': een bespreking van de elementaire maatregelen die u moet nemen om de risico’s op vergiftiging met CO in huis zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Er wordt ook aandacht besteed aan de problemen van huurders en het huurcontract.

  • Brochure Halloween/presentatie: voor artsen en gezondheidsmedewerkers die huisbezoeken afleggen (huisarts, thuisverpleging, kinesist, sociaal assistent, familiehulp, poetshulp,...) stellen we een downloadbare brochure "Halloween" en een PowerPointpresentatie ter beschikking. Dit materiaal kan helpen om enerzijds zelf risicosituaties beter te leren herkennen (de brochure) en anderzijds om informatiesessies te organiseren (de presentatie). Je kan met uw vragen hierover terecht bij Jonas Van Baelen.