Hoe kan ik weten of een plant giftig is of niet?

Er zijn geen algemene kenmerken die typisch zijn voor giftige planten. Van elke plant moet je dus de naam kennen. Hou daarom de namen van planten in de tuin en binnenshuis goed bij. Met de naam van de plant kan je de giftigheid opvragen bij het Antigifcentrum of opzoeken.

Het Antigifcentrum heeft twee publicaties over giftige planten:

  • Een brochure met een lijst van gevaarlijke planten die men best vermijdt als men kleine kinderen heeft. Je kan haar bestellen via het secretariaat op het nummer 02/264.96.36 of via e-mail of downloaden.

Ook is er het boek 'Giftige bloemen en planten’ (2016) van de gerenommeerde plantkundige professor Marcel De Cleene. Hij schreef het boek met medewerking van het Antigifcentrum. De ondertussen gepensioneerde hoogleraar (UGent) Marcel De Cleene schreef al vele artikelen en boeken over de toxicologie van planten. Het boek beschrijft alle planten die voor risico’s zorgen en legt uit wat er moet worden gedaan als er iets misloopt. ‘Giftige bloemen en planten’ telt 759 bladzijden en is uitgegeven bij Garant (ISBN 9789044133929).