Bessen

De lijsterbes behoort tot de rozenfamilie (rosaceae).
De bessen van sleedoorn zijn weinig giftig.
De bessen van zuurbes zijn weinig giftig.

De meeste bessen in België zijn ongevaarlijk en geven geen symptomen of alleen wat spijsverteringstoornissen.

Het eten van één enkel besje houdt over het algemeen weinig gevaar in. Wanneer een kind meerdere bessen heeft gegeten, neem je best contact op met de huisarts of met het Antigifcentrum (070 245 245). Naargelang de plantensoort of de ingenomen hoeveelheid zal het Antigifcentrum aanraden medicinale houtskool toe te dienen of het kind naar het ziekenhuis te brengen.

Het is belangrijk de naam van de betrokken plant te kennen. Ken je de naam niet, dan kan je hulp vragen bij een apotheker, een tuincentrum, een bloemenwinkel of een andere plantenkenner in de buurt. Neem niet alleen de besjes mee, maar ook een tak met bladeren.

Het is nuttig een lijst te hebben van de planten in uw tuin.

De bessen van de volgende planten zijn weinig of niet giftig: