Planten in de tuin: enkele aanbevelingen

 
 
De terugkeer van zachtere temperaturen en zonlicht jagen ons massaal opnieuw de tuin in, om groen, bloemen en planten aan te planten of om de tuin heraan te leggen. Als je beslist hebt nieuwe planten te voorzien - in je tuin, op de speelplaats enz. – of een buitenruimte van een speeltuig of zandbak aan te leggen, let dan op welk groen je aanplant. Want nogal wat planten zijn giftig voor mens en huisdier. Het is inderdaad niet verstandig om potentieel giftige - of gevaarlijke planten te kiezen voor een speeltuin of een tuin waar kinderen spelen. En dat geldt voor zowel binnen- of kamerplanten als voor buitenplanten.
 
 
 
 

Behandeling

 • In de eerste plaats: verwijder resten van de plant uit de mond en geef een beetje water te drinken.
 • Bel het Antigifcentrum (070 245 245 – gratis oproep), om te weten welke verdere behandeling/verzorging nodig is (bvb. toedienen van medicinale houtskool).
 • Ken je de naam van de plant? Een correcte identificatie is noodzakelijk. Om dat te doen, neem je best een foto van goede kwaliteit van de plant die tot een mogelijke vergiftiging heeft geleid.
 
 
 
 

Toxiciteit

Sommige planten kunnen verwondingen veroorzaken

Vele planten kunnen in hun geheel giftig of deels giftig zijn. En dat houdt risico’s in:

 • Giftig in geval van in de mond nemen en/of inslikken: jonge kinderen en dieren komen soms in de verleiding om bessen, bladeren of stengels in de mond te stoppen. Maar heel wat planten zijn bij inname giftig. De ernst van de giftigheid hangt af van plant tot plant. Zo zijn sommige planten, zoals rotsheide en rhododendron, giftig voor dieren.
 • Huidirritatie: sommige planten (wolfsmelk, stinkende gouwe,…) kunnen de huid irriteren, vooral door een contact met het plantensap.
 • Gevoeligheid door zonlicht: door contact met de huid, kan het sap van sommige planten (reuzenberenklauw, wijnruit,…) ernstige brandwonden veroorzaken bij contact met zonlicht. Het risico op huidirritatie kan nog tot enkele dagen na het contact met het plantensap optreden.
 • Irritatie van de ogen: het sap van sommige planten ( wolfsmelk, stinkende gouwe,…) kan bij oogcontact ernstige letsels aan de ogen veroorzaken.
 • Allergieën: sommige planten en bomen kunnen voor allergische reacties zorgen. Zo zijn er allergieën veroorzaakt door pollen (berk, cipres,…) of eczeem na contact met planten (sleutelbloemen,…).
 • Verwondingen: planten met doornen en stekels (vuurdoorn, christusdoorn) kunnen pijnlijke verwondingen veroorzaken. De wonden kunnen daarenboven voor ontstekingen zorgen.

Afhankelijk van de plantensoort, kan de giftigheid van delen van de plant verschillen: ofwel is heel de plant giftig, ofwel sommige delen (bladeren, bessen, vruchten, bollen, enz.)

 
 
 
 

Preventie

Laat je bijstaan door een deskundige als je planten aankoopt.
 • Probeer het aanplanten van giftige planten te vermijden op plaatsen waar kinderen spelen of in de buurt van speelpleinen. Kies voor weinig – of niet-giftige planten. Een lijst vind je terug op onze website, via deze link.
 • Als je de tuin heraan legt, onderzoek gedetailleerd welke planten er al staan, om te kunnen vaststellen welke planten al dan niet giftig zijn.
 • Bij het aankopen van een plant, is het nuttig de naam ervan bij te houden in de buurt van de plant (bvb. in de pot van de kamerplant). Voor de tuin maak je best een inventaris van de planten die er aanwezig zijn. Als er dan een ongeval of vergiftiging gebeurt, heb je meteen de nuttige gegevens van de plant in de buurt.
 • Je buren kunnen giftige planten hebben aan de grens met je tuin of woning. Bespreek met hen of het mogelijk is deze planten te verwijderen.
 • Bij jonge kinderen moet je elk mogelijk contact met giftige planten vermijden en ze in het oog houden in de tuin of op het speelplein, als daar giftige planten aanwezig zijn.
 • Als je kind al wat ouder is, leer hem of haar de planten kennen, leg de mogelijke gevaren uit en leer het kind aan dat het steeds de handen moet wassen na een contact met de planten.
 • Laat je bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld plantkundige of plantenverkoper, als je planten aankoopt.
 • Als je vragen hebt over de giftigheid van planten, kan je steeds contact opnemen met het Antigifcentrum (070 245 245).
 
 
 
 

Meer weten?

De lijst van deels of volledig giftige planten is lang. We geven je alvast drie informatiebronnen, die je kunnen gidsen doorheen planten die te vermijden zijn:

 • Brochure planten van het Antigifcentrum: gedetailleerde brochure, die de risico’s omschrijft van planten die al dan niet (deels) giftig zijn.
 • Lijst van giftige planten: op de website van de Plantentuin van Meise, bevat een gedetailleerde lijst met giftige planten, maar beschrijft ook welk deel van deze plant toxisch zijn.
 • Handboek veiligheid van speelterreinen: brochure uitgegeven door de FOD Economie, die onder meer een lijst bevat van planten die beter niet op of in de buurt van speelterreinen worden aangeplant (pagina 60 en 61 van de brochure).