Toegangsrecht tot de aangegeven samenstelling bij het Antigifcentrum

Wij geven nooit kopieën van de neergelegde samenstellingen. De samenstellingen van producten die aan het Antigifcentrum worden aangegeven, zijn vertrouwelijk. De verplichting om de vertrouwelijkheid van de gegevens te eerbiedigen betreffende de samenstelling van de producten is in de wetgeving voorzien.

Een
lijst van de aangegeven producten kan door de aangever gevraagd worden, maar wij geven nooit een kopie van de neergelegde samenstellingen.