Moet men het urgentienummer van het Antigifcentrum op het veiligheidsinformatieblad vermelden?

Overeenkomstig bijlage II van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), bij sectie 1.4 van het veiligheidsinformatieblad, zouden de gegevens betreffende de urgentiediensten moeten vermeld worden.

In België is de instantie die verantwoordelijk is voor het ontvangen van gezondheidsgerelateerde informatie, in artikel 45 van de CLP verordening 1272/2008 het Antigifcentrum.

Het verplicht aan te geven urgentienummer in sectie 1.4 van het veiligheidsinformatieblad voor de aangemelde producten is 070 245 245. Dit nummer is 24/24 bereikbaar.