Hoe aangeven?

Bijlage VIII van de CLP-verordening (EU) 2017/542 kreeg op 10 januari 2020 een update met Verordening (EU) 2020/11:

    • De importeurs en downstreamgebruikers die mengsels voor gebruik door consumenten op de markt brengen, moeten met ingang van 1 januari 2021 aan deze bijlage voldoen.
    • De importeurs en downstreamgebruikers die mengsels voor professioneel gebruik op de markt brengen, moeten met ingang van 1 januari 2021 aan deze bijlage voldoen.
    • De importeurs en downstreamgebruikers die mengsels voor industrieel gebruik op de markt brengen, moeten met ingang van 1 januari 2024 aan deze bijlage voldoen.

Aangiftes die zijn gedaan vóór de toepassingsdata in Bijlage VIII en niet in overeenstemming zijn met deze bijlage, blijven geldig tot 1 januari 2025.

Voor meer informatie: 

 


I.  AANGIFTES AAN HET ANTIGIFCENTRUM

II. AANGIFTES AAN ANDERE INSTANTIES