Hoe aangeven?

Notificatie overeenkomstig bijlage VIII bij verordening CLP

  • Kennisgevingen van mengsels die als gevaarlijk worden beschouwd, vanwege hun (potentieel) nadelige gezondheids- en fysische effecten, aan het Antigifcentrum te gebeuren via het e-delivery systeem van het ECHA NCP-portaal. Dit kan door gebruik te maken van het IUCLID-formaat overeenkomstig bijlage VIII bij verordening (EU) 2017/542 van de Europese Commissie. Meer informatie via https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/home

E-mail: retributies_chemische_stoffen@environment.belgium.be

I.  AANGIFTES AAN HET ANTIGIFCENTRUM (NATIONALE PROCEDURE)

I.  AANGIFTES AAN ANDERE INSTANTIES