Wat aangeven en aan welke instantie?

Om dringende oproepen voor blootstelling aan een product snel en efficiënt te beantwoorden, moet het Antigifcentrum beschikken over de juiste samenstelling van alle commerciële producten. Er bestaan wettelijke verplichtingen over de aangifte aan het Antigifcentrum van gevaarlijke mengsels, met betrekking tot gezondheidsrisico's en fysische gevaren, en biociden. Mengsels die alleen gevaarlijk zijn voor het leefmilieu moeten niet worden aangegeven aan het Antigifcentrum. De samenstellingen van cosmetica worden Europees gecentraliseerd en moeten niet worden aangegeven aan het Antigifcentrum. Ook pesticiden voor landbouwkundig gebruik moeten niet worden aangegeven aan het Antigifcentrum, maar wel aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Het risico op een ongeval wordt groter naarmate een product vaker wordt gebruikt. Het is dan ook belangrijk om ook de samenstelling van producten die niet onder de strikte wetgeving van gevaarlijke mengsels vallen, ook door te geven aan het Antigifcentrum. 
Het Antigifcentrum bewaart de samenstellingen, meegedeeld door de industrie, strikt vertrouwelijk. Het team waardeert je inspanning en dankt je op voorhand voor de vlotte samenwerking. 

I.  AANGIFTES AAN HET ANTIGIFCENTRUM

a. Wettelijk verplichte aangiftes

 • Gevaarlijke mengsels:

  Op grond van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2016, (geconsolideerde versie door het Belgisch Staatsblad), verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2016 moet ten laatste 48 uren voor een gevaarlijk mengsel voor de gezondheid of fysische effecten op de markt wordt gebracht, de volledige chemische samenstelling van het gevaarlijk mengsel en alle nodige informatie die het Antigifcentrum voor de uitvoering van de haar opgedragen taken nodig heeft, overgemaakt worden aan het Antigifcentrum. Dit moet gebeuren door de fabrikant of elke andere persoon die een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt brengt. De garantie van de vertrouwelijkheid van deze informatie wordt beschreven onderaan in artikel 4 van hetzelfde KB.

 • Biociden:

  Artikel 40 van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014, verschenen op 8 september 2014 (geconsolideerde versie van het Belgisch Staatsblad) voorziet het deponeren van de samenstelling van de biociden aan het Antigifcentrum.

b. Vrijwillige aangiftes

 • Mengsels gevaarlijk voor het leefmilieu

 • Niet-ingedeelde mengsels (niet-gevaarlijke mengsels)

Het Antigifcentrum bewaart de samenstellingen, meegedeeld door de industrie, strikt vertrouwelijk. Het team waardeert je inspanning en dankt je op voorhand voor de vlotte samenwerking. 

II.  AANGIFTES AAN ANDERE INSTANTIES

 • Pesticiden voor landbouwkundig gebruik:

  Het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994, verschenen op 11 mei 1994, betreffende het behoud, het in de handel brengen en het gebruik van pesticiden voor landbouwkundig gebruik (
  geconsolideerde versie van het Belgisch Staatsblad). In België is het op de markt brengen van pesticiden voor landbouwkundig gebruik onderworpen aan de goedkeuring van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.