Wat moet er vermeld worden op het etiket/veiligheidsinformatieblad?

Voor alle vragen in verband met etikettering/of over het veiligheidsinformatieblad, gelieve FOD Volksgezondheid te contacteren,

 • Voor gevaarlijke preparaten:
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
  Victor Horta plein,40 b 10
  1060 Brussel.
  Contact center : +32 (0)2 524.97.97 (8 - 13u).
  E-mail:info@gezondheid.belgie.be
  www.health.fgov.be