Is het mogelijk een getekend vertrouwelijkheidscertificaat van het Centrum te krijgen?

  

Het Centrum geeft geen vertrouwelijkheidscertificaten. De verplichting om de vertrouwelijkheid van de gegevens te eerbiedigen betreffende de samenstelling van de producten is in de wetgeving voorzien. Artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2016, (geconsolideerde versie door het Belgisch Staatsblad),