Aangifte van cosmetische producten

Alle cosmetische producten moeten genotificeerd worden via de databank van de Europese Commissie (CPNP - Cosmetic Products Notification Portal).

Deze Europese notificatie vervangt de notificaties bij het Antigifcentrum. 

De gegevens genotificeerd in de Europese databank moeten conform zijn met artikel 13 van de verordening CE 1223/2009.

Voor meer praktische informatie kunt u terecht op de website van de Europese Commissie

Voor meer informatie: