Aangifte van cosmetische producten

Alle cosmetische producten moeten genotificeerd worden via de nieuwe databank van de Europese Commissie (CPNP - Cosmetic Products Notification Portal). Nationale notificaties zijn niet meer geldig.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm

De nieuwe wetgeving over cosmetica is van toepassing sinds 11 juli 2013.

Deze Europese notificatie vervangt de notificaties bij het Antigifcentrum. 

De gegevens genotificeerd in de Europese databank moeten conform zijn met artikel 13 van de verordening 1223/2009.

Alle cosmeticaproducten die op de markt gebracht zijn voor 11 juli 2013 en die nog verkocht zullen worden na die datum moeten opnieuw aangegeven worden in de Europese databank CPNP, zelfs als ze al op nationaal niveau zijn aangegeven.

Voor meer informatie: grow-cosmetics-and-medical-devices@ec.europa.eu