Aangifte van gewasbeschermingsmiddelen

In België is het op de markt brengen van gewasbeschermingsproducten onderworpen aan de goedkeuring van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Bij elke aanvraag voor een nieuwe toelating, vernieuwing van toelating of grote samenstellingswijziging van een gewasbeschermingsmiddel dient de toelatingshouder een dossier voor het Antigifcentrum samen te stellen. De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal deze informatie doorgeven aan het Antigifcentrum.

In de gids 'Aangifte bij het Antigifcentrum' vindt u richtlijnen over hoe deze aangifte bij het Antigifcentrum moet gebeuren en informatie over de UFI-code.

Zodra je de toelating hebt, dien je het commercieel etiket van het product door te geven aan het Antigifcentrum. 

Alle erkenningsaanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen moeten worden voorgelegd aan de:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Gewasbeschermingmingsmiddelen en Meststoffen
Eurostation - Bloc II - 7de verdieping
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
tel. 02 524 72 58
fax. 02 524 72 99
fytoweb@health.fgov.be

Voor meer informatie: