Vrijwillige aangiftes

Mengsel als niet-gevaarlijk geclassificeerd of enkel als gevaarlijk voor het milieu ingedeeld.

Als het mengsel als niet-gevaarlijk is geclassificeerd of enkel als gevaarlijk voor het milieu is ingedeeld, is het niet verplicht dit aan het Antigifcentrum aan te geven. Evenwel krijgt het Antigifcentrum veel oproepen over deze mengsels. Om de oproepen te kunnen beantwoorden moet het centrum over de samenstelling van het mengsel beschikken.
Indien je het nummer van het Centrum op het etiket/veiligheidsinformatieblad vermeldt, moet de samenstelling van je mengsels aangegeven zijn bij het Antigifcentrum.

Er wordt geen retributie gevraagd voor het aangeven van deze mengsels.

 Aangifte in elektronisch formaat 

Een aangifte omvat:

 •  Een aangifteformulier EDF: een eenvoudige Excel file (verenigbaar met OpenOffice) die je invult en terugstuurt.
 • Voor elk mengsel meerdere documenten: SDS, samenstelling, etiket. Bij voorkeur doorsturen in pdf.

Je kan je aangifte naar ons sturen:

 • Per e-mail naar depot@poisoncentre.be: je stuurt een e-mail met in bijlage een elektronische aangifte (Excel file) en de verschillende documenten betreffende je producten. NB: de maximale grootte van een mail met bijlagen is 5 Mb. Indien nodig mag je je aangifte via verschillende mails verzenden. Voor een maximale veiligheid mogen je files op één ZIP file staan met een gecodeerd paswoord. Je moet ons dit paswoord per telefoon meedelen op het nummer +32 2 264 96 36 of per fax +32 2 264 96 46.
 • Per post: je maakt een  CD/DVD of USB met de elektronische aangifte (Excel file) en alle andere files.

  Je CD/DVD of USB moet worden gestuurd naar:


  Antigifcentrum

  p/a Militair hospitaal Koningin Astrid
  Bruynstraat 1, 1120 Brussel