Aangifte van biociden

In België is het op de markt brengen van een biocide onderworpen aan de goedkeuring van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voor meer inlichtingen en om een vergunning aan te vragen om het product op de markt te brengen, dient contact opgenomen te worden met de dienst Risicobeheersing « afdeling biociden » van het directoraat-generaal Leefmilieu, Victor Horta plein,40 bus 15 - 1060 Brussel.

Meer info: www.biocide.be

Aangifte in elektronisch formaat

Een aangifte omvat:

 • Een aangifteformulier EDF: een eenvoudige Excel file (verenigbaar met OpenOffice) dat je invult en als pdf terugstuurt. 

Je kan je aangifte naar ons sturen:

 • Per e-mail naar depot@poisoncentre.be: je stuurt een e-mail met in bijlage een elektronische aangifte (Excel file) en de verschillende documenten betreffende je producten. NB: de maximale grootte van een mail met bijlagen is 5 Mb. Indien nodig mag je je aangifte via verschillende mails verzenden. Voor een maximale veiligheid mogen je files op één ZIP file staan met een gecodeerd paswoord. Je moet ons dit paswoord per telefoon meedelen op het nummer +32 2 264 96 40 of per fax +32 2 264 96 46.
 • Per post: je maakt een CD/DVD met de elektronische aangifte (Excel file) en alle andere files.

  Je CD/DVD moet worden gestuurd naar:


  Antigifcentrum

  p/a Militair hospitaal Koningin Astrid
  Bruynstraat 1, 1120 Brussel