Aangifte van biociden

In België is het op de markt brengen van een biocide onderworpen aan de goedkeuring van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Eéns de goedkeuring om het product op de markt te brengen verkregen is, moet men het aangeven aan het Antigifcentrum.

Voor meer inlichtingen te bekomen over de toelatingsaanvraag of de kennisgevingsaanvraag gelieve contact op te nemen met:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu / DG5
Dienst Biociden
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
info.biocides@milieu.belgie.be

www.biocide.be

Aangifte in elektronisch formaat

Een aangifte omvat:

 • Een aangifteformulier EDF: een eenvoudige Excel file (verenigbaar met OpenOffice) die je invult en terugstuurt. 

Je kan je aangifte naar ons sturen:

 • Per e-mail naar depot@poisoncentre.be: je stuurt een e-mail met in bijlage een elektronische aangifte (Excel file) en de verschillende documenten betreffende je producten. NB: de maximale grootte van een mail met bijlagen is 5 Mb. Indien nodig mag je je aangifte via verschillende mails verzenden. Voor een maximale veiligheid mogen je files op één ZIP file staan met een gecodeerd paswoord. Je moet ons dit paswoord per telefoon meedelen op het nummer +32 2 264 96 36 of per fax +32 2 264 96 46.
 • Per post: je maakt een  CD/DVD of USB met de elektronische aangifte (Excel file) en alle andere files.

  Je CD/DVD of USB moet worden gestuurd naar:


  Antigifcentrum

  p/a Militair hospitaal Koningin Astrid
  Bruynstraat 1, 1120 Brussel