Mag ik slangen houden?

Of je nu een liefhebber van slangen bent of niet, een beet van sommige van deze reptielen kan knap lastige gevolgen hebben en voor een vervelende intoxicatie zorgen. Zelfs in Europa worden elk jaar zo’n 8.000 tot 10.000 mensen gebeten. Gelukkig zelden met een fatale afloop.

Het Antigifcentrum raadt af om een gifslang als huisdier te houden. Heel wat exotische soorten zijn levensgevaarlijk en bovendien ook beschermd. Wil je toch een (gif)slang in huis halen? Lees dan zeker volgende tekst om te weten aan welke regels je moet voldoen.

Alles begint met de fameuze CITES-lijst van bedreigde dier- en plantensoorten. CITES staat voor de ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’. Het is een internationaal akkoord dat de wereldwijde handel in planten en dieren tracht te regelen. De in het akkoord opgenomen soorten worden in drie categorieën verdeeld: Bijlage 1-soorten zijn het meeste bedreigd. Deze kunnen slechts bij uitzondering verhandeld worden. Bijlage 2- en 3-soorten worden daarentegen niet met onmiddellijk uitsterven bedreigd en zijn onderhevig aan soepelere regels. De Europese Unie heeft hierop zijn eigen wetgeving geënt die nog verder gaat en meer soorten opneemt. Het is dus opletten geblazen voor de kandidaat-koper. Bovendien worden sommige slangensoorten eveneens op lokaal niveau beschermd. Je mag ook niet zomaar een Belgische adder vangen (en houden) – trouwens een gevaarlijk en slecht idee!

Maar laten we een voorbeeld nemen. Zo maakt de CITES-lijst het mogelijk om onder bepaalde omstandigheden cobra’s te importeren. Wat zijn de belangrijkste vereisten? De aankoop mag geen bedreiging vormen voor het overleven van de soort en er kan een importvergunning worden vereist door de betreffende nationale wetgeving. Is dit het geval in België? Ja, tenzij de transactie binnen de Europese Unie gebeurt. Dan is een importvergunning niet nodig. Verder dient er een CITES-register van aankomst en vertrek te worden bijgehouden, naast een bewijs van de legale herkomst van de slang. Worden de cobra’s toch van buiten de EU ingevoerd, dan moet er een aanvraag worden ingediend bij de dienst CITES van de federale overheid. Er wordt uiteraard ook verwacht dat je de dieren goed verzorgt en ze een veilig (voor mens én dier!) onderkomen biedt. De wetgeving over dierenmishandeling geldt even goed voor deze reptielen als een nest schattige katjes.

Wie in ons land slangen wil houden moet eveneens rekening houden met de regionale wetgeving (zelfs al komen ze niet voor in de diverse lijsten van beschermde diersoorten):

  • In Vlaanderen is er voor gifslangen een klasse 2-milieuvergunning vereist. Voor niet-giftige slangen geldt alleen een meldingsplicht, tenzij het over meer dan 30 exemplaren gaat. Opgelet! Begin 2019 heeft de Vlaamse overheid een lijst van reptielen opgesteld die je in Vlaanderen mag houden op verkopen. Het gaat om makkelijk te verzorgen exemplaren die als ongevaarlijk worden beschouwd.
  • In Wallonië wordt er een soortgelijke permis d’environnement de classe 2 of een déclaration de classe 3 gevraagd. Dit is vooral afhankelijk van de soort. Zo zal je voor gifslangen normaal een klasse 2-vergunning nodig hebben. Overigens werd het houden van Australische gifslangen in 2014 verboden door de Waalse overheid.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er alleen een milieuvergunning nodig en dit vanaf zes slangen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen giftige en niet-giftige soorten.

Let op! De exacte procedure tot het behalen van een milieuvergunning kan verschillen. Zeker met gifslangen kan het zijn dat je aan bijkomende voorwaarden moet voldoen. Contacteer je lokale milieudienst voor je tot aankoop overgaat.

Wat met antidota?

Het is verstandig om bij het houden van giftige slangen een regeling te treffen met het dichtstbijzijnde ziekenhuis (bv. de aankoop van een weinig voorkomend antidotum). Zorg ervoor dat je thuis over duidelijke contactgegevens beschikt in geval van nood. Wie kan je daar contacteren? Wie is de verantwoordelijke arts? Wie kent je situatie? We raden het overigens af om zelf antidota aan te kopen. Deze zijn niet altijd nodig en worden beter bewaard in het ziekenhuis. Voor een particulier is het ook moeilijk in te schatten of de kwaliteit van het antidotum aan alle vereisten voldoet.

Meer info over antidota bij adderbeten via deze link (voor medische professionals).

Meer weten?

CITES (in het Engels):

https://www.cites.org/eng/disc/what.php

Federale Overheid:

https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/wat-cites

Vlaanderen:

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/milieuvergunningen/milieuvergunning

Wallonië:

http://www.lokalepolitie.be/5330/home/34-r%C3%A8glements/544-detention-danimaux-exotiques-non-domestiques.html

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect072.html

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/een-dier-aanschaffen


 
 

Gerelateerde pagina's