Hoe wordt CO-gas in het lichaam opgenomen en geëlimineerd?

Opname

Ingeademde CO wordt in het bloed geabsorbeerd via de longen, net zoals zuurstof. Een belangrijk deel van dit opgenomen CO zet zich vast op het hemoglobine in de rode bloedcellen (dit vormt dan “carboxyhemoglobine” of HbCO)

Bij een zwangere vrouw, zal het CO zich ook binden aan het hemoglobine van de foetus, die in het bloed een HbCO-concentratie kan bereiken die 10 tot 15 % hoger is dan in het bloed van de moeder.

Eliminatie

CO wordt voornamelijk geëlimineerd door uitademing. Als de inademing van CO-gas stopt, zal het HbCO zal zich in de longen weer splitsen en de CO zal progressief uitgeademd worden.

De halfwaardetijd van CO (T1/2 of de tijd die nodig is om de het carboxyhemoglobine-gehalte in het bloed te halveren) bedraagt 3 tot 4 uur bij een gezonde volwassene. Toediening van zuurstof, via een zuurstofmasker, vermindert de halfwaardetijd tot 30 - 40 minuten en met hyperbare zuurstoftherapie is deze nog slechts 15 - 20 minuten.

De halfwaardetijd van carboxyhemoglobine bij een foetus is ongeveer 5 keer zo lang als bij de moeder, omdat er geen rechtstreeks contact is tussen het foetale bloed en de buitenwereld via de longen.