Wat is CO?

Chemische formule

Fysische eigenschappen

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, iets lichter dan lucht. De densiteit bedraagt 0,968 ten opzichte van 1 voor lucht. In de praktijk is dit verschil verwaarloosbaar, CO gas vermengt zich ongeveer volledig met de normale lucht.

CO kan samen met lucht een explosief mengsel vormen, maar dit gebeurt enkel bij concentraties die enkele malen de dodelijke dosis overtreffen (tussen 12,5 en 74,2 %). Wanneer CO gas zich bij brand opstapelt in gesloten ruimtes, kan dit echter wel een reëel gevaar betekenen.

Chemische eigenschappen

Bij normale temperatuur en druk is koolstofmonoxide metastabiel. Het reageert met enkele metalen (nikkel, ijzer, kobalt, mangaan, chroom) en vormt weinig stabiele en zeer toxische nevenverbindingen: de metaalcarbonylen.

In een mengsel met lucht blijft CO lang aanwezig, en breekt niet spontaan af.