Wat zijn de symptomen van een CO-intoxicatie?

Symptomen

Een CO-intoxicatie geeft soms weinig uitgesproken symptomen. Als men niet aan de mogelijkheid van een CO intoxicatie denkt, kan men de diagnose gemakkelijk missen. Het zijn vooral de omstandigheden die een blootstelling aan CO doen vermoeden:

  • Als een gezinslid onwel wordt in een badkamer uitgerust met een warmwatertoestel op gas.
  • Als er meerdere personen in huis klagen over hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken en deze symptomen telkens optreden in dezelfde ruimte en weer verdwijnen, zodra men die ruimte verlaat.

Acute intoxicatie

Bij blootstelling aan zeer hoge concentraties CO kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden.

Bij een minder ernstige blootstelling vertoont het slachtoffer tekenen van malaise met misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. In dit stadium zou men kunnen denken aan een voedselintoxicatie of een opkomende griep.

Het slachtoffer voelt zich zwak en is snel kortademig bij matige inspanningen. Het kan zijn dat het slachtoffer verward overkomt.

Personen met een hart- of longziekte, maar ook jonge gezonde personen, kunnen hartritmestoornissen, longoedeem of tekenen van hartinfarct vertonen.

Hij/zij kan het bewustzijn verliezen en indien er geen hulp komt, zal het slachtoffer in coma vallen en hersenbeschadiging oplopen of zelfs overlijden. 

Chronische intoxicatie

De chronische CO-vergiftiging is vaak moeilijk te diagnosticeren, vooral door het lange tijdsverloop. Toch is het mogelijk om, zeker in het begin, een diagnose te stellen door het verband te leggen tussen de chronologie van de symptomen en het verblijf in een bepaalde ruimte.

Dit type intoxicatie wordt gekenmerkt door hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken en een aanhoudende vermoeidheid.

Na enige tijd ziet men een verweving met de symptomen van de psychische gevolgen van een chronische vermoeidheid, waardoor de kans bestaat dat men een CO-intoxicatie niet meer als dusdanig gaat herkennen.

Restletsels

Een CO-intoxicatie kan neurologische problemen veroorzaken, zelfs enige tijd na het ongeval. Dit noemt men een “sequellair post-interval syndroom”. Het slachtoffer is irriteerbaar, heeft geheugenstoornissen en maakt soms onvrijwillig abnormale bewegingen. Deze problemen zijn vaak, maar niet altijd, omkeerbaar.

Gevolgen voor de foetus

De effecten van een blootstelling aan CO tijdens de zwangerschap blijven niet beperkt tot de moeder. Ook de foetus kan aangetast worden, met afwijkingen ter hoogte van het skelet en het zenuwstelsel tot gevolg. Het is tevens mogelijk dat de foetus overlijdt.