Intraveneuze lipidenemulsie (IVLE) (Intralipid 20%)

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Een intoxicatie door lokale anesthetica (LA) wordt veroorzaakt door een overdreven farmacologisch effect en manifesteert zich ter hoogte van het centraal zenuwstelsel en het cardiovasculair systeem. Bij ernstige intoxicaties wordt vooral gevreesd voor een refractaire cardiovasculaire collaps.

In 1997 rapporteerde G. Weinberg een extreme gevoeligheid aan bupivacaïne bij een patiënt met carnitinedeficiëntie. De patiënt vertoonde maligne ventriculaire dysritmieën, naar aanleiding van een liposuctie onder LA. Dit rapport was het vertrekpunt voor verder onderzoek. In een reeks van experimenten bij de rat, de hond en bij testen op het geïsoleerde hart van de rat stelde hij een spectaculair herstel van LA-intoxicatie vast na een bolusinjectie van IVLE. Gebaseerd op zijn bevindingen suggereerde Weinberg in 2004 een protocol voor de toepassing van IVLE bij de mens.

IVLE kan overwogen worden niet alleen bij levensbedreigende intoxicaties met lokale anesthetica, maar ook bij cardiotoxicicteit met andere lipofiele stoffen, die niet reageren op een standaardbehandeling.

In de literatuur vindt men case reports voor tricyclische antidepressiva (amitryptiline, dosulepine), lipofiele beta-blokkers (propranolol, nebivolol, cardevilol), bupropion, flecainide, sommige antipsychotica (haloperidol, quetiapine, olanzapine) sertraline, venlafaxine, verapamil (niet beperkende lijst).

De plaats van IVLE binnen de behandeling van deze intoxicaties moet nog verder gepreciseerd worden.

Belangrijk: IVLE slechts starten

-       Bij zeer ernstige (vooral cardiale) symptomen en

-       als andere therapieën falen en

-       het geneesmiddel goed vetoplosbaar is.

Protocol voor toediening en dosering lipidenemulsie:

 • Intralipid® 20% bolus van 1,5 ml/kg I.V. in één minuut.
 • Onmiddellijk laten volgen door een infuus van Intralipid® 20 % met een debiet van 0,25 ml/kg/min.
 • Hartmassage blijven volhouden, de lipiden moeten circuleren.
 • Indien de circulatie zich niet herstelt, de bolus herhalen om de 3 tot 5 minuten tot een maximum van 2 supplementaire boli.
 • Het infuus laten lopen tot de hemodynamische toestand zich stabiliseert.
 • Bij daling van de bloeddruk: verhoog de infuussnelheid tot 0,5 ml/kg/min.

Opmerking: Intralipid® is de meest geciteerde lipidenemulsie in de literatuur. Geen enkele beschikbare lipidenemulsie is echter erkend als antidota. Men vindt in de literatuur ook verwijzingen naar andere formulaties (vb. Smoflipid®) Zie referentie Gosselin et al.

INTRALIPID®

Intralipid® 20 %  100 ml

 • Fresenius Kabi: tel. 03 / 880 28 87  (besteldienst)

  Opmerking! Intralipid® is enkel beschikbaar via bestelling in Nederland. Bij bestelling moet een aparte bestelbon voor Nederland worden doorgegeven met betrekking tot Intralipid®.

  E-mail: ordering.be@fresenius-kabi.com 

Referenties

 • Sophie Gosselin, Lotte C. G. Hoegberg, Robert. S. Hoffman, Andis Graudins, Christine M. Stork, Simon H. L. Thomas, Samuel J. Stellpflug, Bryan D. Hayes, Michael Levine, Martin Morris, Andrea Nesbitt-Miller, Alexis F. Turgeon, Benoit Bailey, Diane P. Calello, Ryan Chuang, Theodore C. Bania, Bruno Mégarbane, Ashish Bhalla & Valéry Lavergne (2016): Evidence-based recommendations on the use of intravenous lipid emulsion therapy in poisoning, Clinical Toxicology, DOI: 10.1080/15563650.2016.1214275

 • Fettiplace MR, Weinberg G. Past, Present and Future of Lipid Resuscitation Therapy. Journal of parenteral and enteral nutrition. 2015; 39(1 Suppl): 72S-83S. doi: 10.1177/0148607115595979. PMID: 26187938. Full text beschikbaar via deze link: https://www.researchgate.net/publication/280116003_Past_Present_and_Future_of_Lipid_Resuscitation_Therapy
 • Cao D, Heard K, Foran M, Koyfman A. Intravenous Lipid Emulsion in the Emergency Department: A Systematic Review of Recent Literature. The Journal of emergency medicine. 2015; 48(3): 387-397. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jemermed.2014.10.009. PMID: 25534900
 • Fettiplace MR, Ripper R, Lis K, Lin B, Lang J, Zider B, Wang J, Rubinstein I, Weinberg G. Rapid cardiotonic effects of lipid emulsion infusion. Critical Care Medicine. 2013; 41(8): e156-62. doi: 10.1097/CCM.0b013e318287f874. PMID: 23531591.
 • Marraffa JM, Stork CM. Delayed cardiovascular toxicity after inadvertent subcutaneous injection of bupivacaine successfully treated with intravenous fat emulsion. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.). 2013; 51(7) :652-653.
 • Christian MR, Pallasch EM, Wahl M, Mycyk MB. Lipid rescue 911: are poison centers recommending intravenous fat emulsion therapy for severe poisoning? Journal of medical toxicology: official journal of the American College of Medical Toxicology. 2013; 9(3): 231-234. doi: 10.1007/s13181-013-0302-2. PMID: 23661336.
 • Ozcan MS, Weinberg G. Intravenous Lipid Emulsion for the Treatment of Drug Toxicity. Journal of intensive care medicine. 2014; 29(2): 59-70. doi: 10.1177/0885066612445978. PMID: 22733724.
 • Weinberg GL. Lipid emulsion infusion: resuscitation for local anesthetic and other drug overdose. Anesthesiology. 2012; 117(1): 180-187. doi: 10.1097/ALN.0b013e31825ad8de. PMID: 22627464.
 • American College of Medical Toxicology. ACMT Position Statement: Interim Guidance for the Use of Lipid Resuscitation Therapy. Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology. 2011; 7(1): 81-82. doi: 10.1007/s13181-010-0125-3. PMID: 21327839.
 • Nelson LS, Hoffman RS, Lewin NA, Goldfrank LR, Howland MA, Flomenbaum NE. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 9th ed. New York: McGraw-Hill Professional Publishing; 2011.
 • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159 , Truven Health Analytics Inc.

Zie ook www.lipidrescue.org