Loodintoxicatie

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Bij vermoeden van een loodintoxicatie zijn er twee essentiële stappen: het stellen van de diagnose en het achterhalen van de oorzaak van de intoxicatie. De behandeling is in functie van de plombemie.

  • De behandeling
    In de praktijk berust de therapeutische benadering hoofdzakelijk op het loodgehalte.
  • Algemeenheden van lood
    Informatie over de fysische en chemische eigenschappen van lood en over de kinetiek in het lichaam. 
    Lijst referentie artikels.