Nieuws

Bij een wespen- of bijensteek kunnen zich drie soorten reacties voordoen: een lokale reactie, een toxische reactie die afhangt van het aantal steken en een allergische reactie die kan uitgelokt worden door één enkele steek. De lokale reactie komt het vaakst voor. De tussenkomst van een arts is hier zelden noodzakelijk. De toxische reactie en de allergische reactie vormen een medische urgentie, waarvoor meestal een opname in het ziekenhuis vereist is.

De zomer brengt naast de zon soms ook minder graag geziene gasten met zich mee, insecten. Onze inheemse soorten vliegen, mieren en muggen zijn doorgaans weinig schadelijk, maar ze worden als flink storend ervaren. Hoe kan je deze insecten veilig bestrijden?  Insecticiden voor het grote publiek bevatten veelal een variëteit aan zogenaamde pyrethroïden (bv. permethrine, prallethrine, extract van Chrysanthemum cinerariaefolium, enz.).

Een vakantie, in binnen- of buitenland, geniet er in alle veiligheid van! Nu al een prettige, deugddoende vakantie gewenst. Enkele tips voor een vakantie zonder zorgen.

  • De dieren en insecten in onze streken zijn niet erg gevaarlijk, maar ze kunnen een vakantie wel vergallen.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker. (deeltijds of voltijds).

In het kader van een grootschalig onderzoek voert Hana Vankelst, onderzoeker aan de Universiteit Gent, in samenwerking met het Antigifcentrum een kennis- en perceptieonderzoek rond koolstofmonoxide of CO. CO-vergiftiging is de belangrijkste doodsoorzaak van (onopzettelijke) vergiftiging in België.

De Nationale Loterij steunt dankzij haar spelers het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum heeft als belangrijkste activiteit het 24 uur per dag, 7 dagen per week, verstrekken van toxicologische informatie aan het publiek, artsen en andere hulpverleners in België. Een ploeg van artsen en apothekers beantwoorden de oproepen en stellen gedetailleerde vragen aan de slachtoffers om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen.

Een fragment uit de brochure 'Lezen voor gebruik'.

Het Antigifcentrum noteerde vorig jaar ruim 12.000 ongevallen met chemische producten. Dat zijn er meer dan 30 per dag. Bij 6.000 van die incidenten waren jonge kinderen betrokken. De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker. Klik hier voor meer informatie. 

Ken jij het Antigifcentrum al? Heb jij het Antigifcentrum ooit al eens gebeld? Sla het nummer van het Antigifcentrum (070 245 245, gratis oproep, 24/7) meteen op in je mobiele telefoon, zodat je het steeds in buurt hebt! Want een vergiftiging gebeurt sneller dan je denkt.

Bekijk de video via deze link.

Op initiatief van het Antigifcentrum slaan elf partnerorganisaties de handen in elkaar voor een grootschalige campagne met één gemeenschappelijk doel, CO-vergiftiging voorkomen. De actie mag op de steun rekenen van federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dat de campagne er nu komt, is geen toeval. Nu de temperaturen stilaan dalen gaat de verwarming opnieuw aan. Het Antigifcentrum maakt zich dan ook grote zorgen. Prof. dr. Dominique Vandijck (adj.

Pagina's