Nieuws

 Herfstvaccinatie tegen coronavirus van start

Op 12 september start in Vlaanderen een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Iedereen ouder dan 18 jaar krijgt een uitnodiging in de bus voor het nieuwe vaccin. In Brussel en Wallonië krijgen alleen 50-plussers een uitnodiging in de bus, maar ook mensen jonger dan 50 jaar kunnen zich aanmelden voor een vaccinatie. Onder meer 65-plussers, mensen met een verminderd afweersysteem en zorgpersoneel komen als eerste aan bod.

Help jij onze missie waar te maken?

Het Antigifcentrum een duwtje in de rug geven? Dat kan! Dankzij jouw steun kunnen we, als referentie- en expertisecentrum toxicologie, acties opzetten om vergiftigingen te voorkomen en zo onnodig leed te besparen, kosten te vermijden en levens te redden. Gebeurt het toch, dan zijn een snelle herkenning en juist handelen cruciaal om de kans op een gunstige uitkomst te vergroten. Het maakt allemaal deel uit van de missie van het Antigifcentrum!

Enkele tips voor een vakantie zonder zorgen.

Een vakantie, in binnen- of buitenland, geniet er in alle veiligheid van! Nu al een prettige, deugddoende vakantie gewenst. Enkele tips voor een vakantie zonder zorgen.

  • De dieren en insecten in onze streken zijn niet erg gevaarlijk, maar ze kunnen een vakantie wel vergallen.

Staatssecretaris van begroting en consumentenbescherming Eva De Bleeker bracht een gewaardeerd bezoek aan het Antigifcentrum.
Staatssecretaris van begroting en consumentenbescherming Eva De Bleeker bracht een gewaardeerd bezoek aan het Antigifcentrum. Ze sprak met medewerkers en experten en kreeg een toelichting over het risico van vergiftigingen, met een blik op verleden en toekomst.

Het symposium was een groot succes. Dank aan alle aanwezigen en sprekers.

  • De presentaties die tijdens het symposium zijn gegeven, zijn hier beschikbaar.

Voorzichtig met vloeibare wrattenverwijderaars

Vloeibare wrattenverwijderaars kunnen een handige oplossing zijn om vervelende wratten, die letterlijk al eens durven ‘opduiken’ na een zwembadbezoek, te bestrijden. Je bent wel best voorzichtig met het goedje, want als het naast de wrat, of op andere plekken op het lichaam, terechtkomt, kan het voor ernstige irritatie en zelfs brandwonden zorgen. Een wrat is eigenlijk niets meer dan een goedaardige vergroeiing van de huid, het gevolg van een virus.

Staatssecretaris voor de nationale loterij Sammy Mahdi (CD&V) bracht een bezoek aan het Antigifcentrum.

Staatssecretaris voor de nationale loterij Sammy Mahdi (CD&V) bracht een bezoek aan het Antigifcentrum, en sprak er met enkele medewerkers en experten. Hij kreeg toelichting over het risico van vergiftigingen in onze samenleving, met een blik op verleden en toekomst.

In meststoffen kunnen zich verschillende stoffen bevinden die erg giftig kunnen zijn voor mens en dier.

Het Antigifcentrum kreeg dit jaar al 82 oproepen voor blootstellingen aan meststoffen. Vooral honden dreigen vergiftigd te worden. In meststoffen kunnen zich verschillende stoffen bevinden die erg giftig kunnen zijn voor mens en dier. Voor honden zijn vooral bodembedekkers en meststoffen met cacaodoppen erg giftig, net als meststoffen die verrijkt zijn met ricinuspulp. Ook plantenvoeding in de vorm van NPK-korrels (stikstof-fosfor-kalium) is niet zonder risico’s voor mens en dier.

Er zit mogelijks salmonella in de chocolade.

Het Antigifcentrum kreeg al meerdere oproepen van ongeruste mensen in verband met de terugroeping van kinderchocolade van Ferrero door het FAVV. Er zit mogelijks salmonella in de chocolade. In de meeste gevallen geneest een salmonellabesmetting zonder behandeling. Bij ernstige symptomen (koorts, buikkrampen en diarree) is een doktersbezoek aangewezen.

Meer info: https://bit.ly/3NRlvAo

Als de toediening van antidota nodig is voor de behandeling van vergiftigingen, zijn ze vaak van levensbelang. Het is dan ook cruciaal dat het juiste antidotum snel bij een patiënt met een vergiftiging geraakt en vervolgens correct wordt toegediend. Echter, de snelle beschikbaarheid van antidota is evenwel niet evident.

Pagina's