Nieuws

Belgisch Antigifcentrum nu ook op Instagram

Het Belgisch Antigifcentrum surft mee op de golven van de digitale revolutie en de nieuwe trends in de wereld van de sociale media. Je kan het Centrum voortaan ook volgen op Instagram, via deze link

Voor de tweede keer in haar geschiedenis heeft het Belgisch Antigifcentrum meer dan 60.000 oproepen gekregen.

Voor de tweede keer in haar geschiedenis heeft het Belgisch Antigifcentrum meer dan 60.000 oproepen gekregen. Het Centrum werd in 2019 maar liefst 60.668 keer gebeld. Dat is ruim 1.350 oproepen meer dan in 2018. Op een tijdspanne van tien jaar kreeg de permanentie zo’n tienduizend oproepen meer. Het record van 1999, het jaar van de coca-colacrisis en de dioxinecrisis, met 61.134 oproepen houdt voorlopig stand.

 In zes jaar tijd steeg het aantal bezochte pagina’s, unieke gebruikers en sessies met meer dan 600%

Onze website kan voor 2019 terugkijken op erg goede cijfers. Er waren maar liefst 3,1 miljoen unieke bezoekers en er werden 4,8 miljoen pagina’s op de site bezocht. Ook was de site goed voor 3,6 miljoen sessies. Het aantal sessies ligt hoger dan het aantal unieke bezoekers, omdat een unieke gebruiker meerdere bezoeken aan de website kan brengen.

Afrodisiaca zijn middelen met vermeende libido-verhogende eigenschappen.

Afrodisiaca zijn middelen met vermeende libido-verhogende eigenschappen. Doorheen de eeuwen zijn deze in allerlei culturen gebruikt, met als doel de geslachtsdrift te prikkelen en de potentie te verhogen. Veel afrodisiaca zijn vrij verkrijgbaar en worden op grote schaal, ook online, verkocht. Alleen weet je haast nooit wat je daar écht koopt. De samenstelling en inhoud van dergelijke ‘wondermiddelen’ kan sterk verschillen van wat wordt voorgespiegeld.

Beste wensen van het Antigifcentrum

Het Antigifcentrum wenst je een fijn eindejaar en een vredevol 2020!

Prof. dr. Dominique Vandijck is aangesteld als adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.

Prof. dr. Dominique Vandijck is aangesteld als adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.

Veilig de winter door

De wintermaanden hebben hun charme. Het zijn knusse maanden en als er sneeuw valt, levert dit idyllische plaatjes op. En dan zijn er de nieuwjaarsfeesten en -recepties. Vooraleer het gezellig te maken, vragen we je toch eerst even enkele wintertips te lezen.

De geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum is er één die ooit moest geschreven worden.

De geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum is er één die ooit moest geschreven worden. Het boeiend stukje verleden bewijst immers dat het Antigifcentrum al meer dan vijftig jaar zijn steentje bijdraagt tot het bevorderen van de volksgezondheid.

Met de winter voor de deur waarschuwt het Belgisch Antigifcentrum zoals elk jaar voor CO-vergiftiging. Dit jaar zal vanaf 18 november een animatiefilmpje over het gevaar voor CO-vergiftiging op de openbare omroep te zien zijn. Het filmpje is ook te vinden op het YouTube-kanaal van het Centrum en is te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=GyZ-pks08K0

Vliegenzwam (Amanita muscaria)

De paddenstoelen zijn weer volop aanwezig in de natuur: ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Ze zijn echter niet allemaal geschikt voor consumptie. Sommige exemplaren zijn zelfs zeer giftig. Voorzichtigheid is dus geboden.

Pagina's