Nieuws

Let op voor giftige planten

De terugkeer van zachtere temperaturen en zonlicht jagen ons massaal opnieuw de tuin in, om groen, bloemen en planten aan te planten of om de tuin heraan te leggen. Als je beslist hebt nieuwe planten te voorzien - in je tuin, op de speelplaats enz. – of een buitenruimte van een speeltuig of zandbak aan te leggen, let dan op welk groen je aanplant. Want nogal wat planten zijn giftig voor mens en huisdier.

De verkoop van de e-sigaret met nicotine is voortaan toegestaan

De verkoop van de e-sigaret met nicotine is voortaan toegestaan, met het koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, dat in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Verpakkingseenheden en eventuele buitenverpakkingen van elektronische sigaretten en navulverpakkingen moeten de volgende gezondheidswaarschuwing bevatten: "Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers."

Advies Hoge Gezondheidsraad over rodegistrijst

De vrije aflevering van voedingssupplementen op basis van rodegistrijst (via winkels voor dieet- of natuurproducten, via internet, enz.) zou verboden moeten worden. De aflevering zou voorbehouden moeten worden aan farmaceutische officina’s, open voor het publiek, waar gepaste adviezen kunnen worden verstrekt en een opvolging kan worden voorzien. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Volksgezondheid.

Het Antigifcentrum kan niet achterblijven in de wereld van de digitalisering en sociale media. Onze website www.antigifcentrum.be en onze digitale nieuwsbrief tonen dit aan.

In België worden medicijnen gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

In België worden medicijnen gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Vóór het in de handel brengen, krijgen geneesmiddelen een vergunningsnummer of registratienummer. Dit nummer wordt toegekend door de bevoegde autoriteiten (in België, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - FAGG), na zeer strikte controle van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

Tientallen oproepen per dag voor geneesmiddelen

Ongeveer de helft van de oproepen die het Antigifcentrum krijgt, hebben betrekking op geneesmiddelen: tientallen oproepen per dag gaan voornamelijk over het accidenteel inslikken van medicatie door jonge kinderen, overdoseringen en nevenwerkingen.

Intraveneuze lipidenemulsie.

Onze artsen hebben twee nieuwe artikels geschreven voor medische professionals en dierenartsen. Het thema is intraveneuze lipidenemulsie.

Binnenhuisgebruik van insecticiden niet altijd zonder risico's

De Hoge Gezondheidsraad komt tot het besluit dat het binnenhuisgebruik van insecticiden niet altijd zonder risico's verloopt, ondanks het bestaan van een strenge regelgeving. Het gebruik van alternatieve middelen wordt aanbevolen, maar deze zijn meestal minder efficiënt en zijn onvoldoende onderzocht.

Het volledige advies:  http://tinyurl.com/HGR-8717-insecticiden

Voorzichtig met strooizout

Strooizout is op zich geen buitengewoon gevaarlijk product. Maar voorzichtigheid is toch geboden, want strooizout kan, bij langdurig huidcontact en bij oogcontact irritatie veroorzaken. Bij inname van strooizout  kunnen symptomen optreden naargelang  de ingenomen hoeveelheid.  Strooizouten die calciumchloride bevatten irriteren meer dan deze op basis van natriumchloride.  De exothermische reactie geldt alleen voor calciumchloride.

2015 was een erg druk jaar voor het Antigifcentrum.

2015 was een erg druk jaar voor het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum kreeg 56.163 oproepen. Dat zijn er bijna tweeduizend meer dan in 2014. En dat maakt 2015 tot het jaar met de meeste oproepen in de jongste vijftien jaar. Ook werden er in het 52-jarig bestaan van het Antigifcentrum maar drie keer meer oproepen genoteerd.

Pagina's