Nieuws

Het Antigifcentrum wenst iedereen een leuke paasvakantie.

Het Antigifcentrum wenst iedereen een leuke paasvakantie. We geven voor de vakantie graag enkele tips mee. Voor specifieke producten verwijzen we je door naar onze website.

Draag beschermkledij als je werkt met gevaarlijke producten.

Jezelf beschermen als je met gevaarlijke producten werkt, lijkt een evidentie. En toch gebeuren er regelmatig ernstige ongevallen die simpelweg hadden kunnen worden voorkomen. Soms ligt argeloosheid aan de basis, soms onvoldoende kennis van gevaarlijke stoffen en de reacties die ze kunnen veroorzaken. Een bril nodig bij het gieten van ontstoppers in de gootsteen? Of handschoenen?

Gevarenpictogram bijtende producten.

Elk jaar registreren we bij het Antigifcentrum ongeveer 900 ongevallen met bijtende (of corrosieve) producten in een thuissituatie, waarvan bijna één op vijf met kinderen. Deze producten zijn vlot verkrijgbaar en worden vaak onoordeelkundig gebruikt. Dit kan aanleiding geven tot ernstige brandwonden en in sommige gevallen zelfs tot blijvende letsels.

Marc Vancraenbroeck.

We hebben met droefheid het overlijden vernomen van de heer Marc Vancraenbroeck, die van 1979 tot 1992 de eerste administratief-directeur van het Antigifcentrum was. Iedereen die hem heeft gekend, herinnert zich hem als een voorkomend iemand, een humanist met een grote liefde voor de Franse taal en iemand die erg gepassioneerd met zijn job bezig was.

Pompelmoes.

Eten maakt onmiskenbaar deel uit van ons leven. En Belgen zijn levensgenieters. Maar in combinatie met bepaalde medicijnen kan voeding voor risico's zorgen. We geven een selectief overzicht van niet zo'n onschuldige interacties tussen voeding en geneesmiddelen, via deze link.


Melk is geen tegengif!

“Snel, snel! Geef wat melk te drinken als tegengif!” Dit fabeltje leeft ook vandaag nog hardnekkig, maar melk is niet geschikt om als veelzijdig tegengif te gebruiken. Soms kan het geven van melk zelfs een tegenovergestelde reactie uitlokken zoals braken. Wanneer iemand een bijtend product of een petroleumproduct heeft ingeslikt of wanneer het slachtoffer versuft is, kan braken de situatie ernstiger maken.  

Al meer dan 50 jaar is het Antigifcentrum actief binnen de medische hulpverlening. Jaarlijks beantwoordt het team 24u/24 om en bij de 55.000 telefonische oproepen, afkomstig van het publiek en de diverse medische professionelen.

Het Antigifcentrum werft aan:

Maak er een gewoonte van producten goed af te sluiten.

Kinderen gaan al vroeg op ontdekkingstocht doorheen het huis. Ze kunnen echter nog geen onderscheid maken tussen gevaarlijke, onschuldige, eetbare en/of giftige dingen.  

Dien nooit actieve kool toe zonder medisch advies!

Actieve kool, ook wel "medicinale houtskool" genoemd is een fijn poeder dat bereid wordt uit kool van plantaardige oorsprong. Het is de meest gebruikte methode voor het binden en mee afvoeren van schadelijke stoffen in het maag-darmkanaal bij acute, orale vergiftigingen. 

Het Antigifcentrum wenst je een prettig kerstfeest en een spetterend 2018!

Het Antigifcentrum wenst je een prettig kerstfeest en een spetterend 2018!

Pagina's