Nieuws

Wat moet ik doen na een bijen- of wespensteek?

Bij een wespen- of bijensteek kunnen zich drie soorten reacties voordoen: een lokale reactie, een toxische reactie die afhangt van het aantal steken en een allergische reactie die kan uitgelokt worden door één enkele steek. De lokale reactie komt het vaakst voor. De tussenkomst van een arts is hier zelden noodzakelijk. De toxische reactie en de allergische reactie vormen een medische urgentie, waarvoor meestal een opname in het ziekenhuis vereist is.

Sinds juni 2015 kunnen inwoners van het Groothertogdom Luxemburg zich 24 uur op 24 richten tot het Antigifcentrum via het gratis nummer 8002-5500.

Twee jaar na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Groothertogdom Luxemburg en het Antigifcentrum werd aan de Luxemburgse minister van Volksgezondheid het tweede jaarverslag voorgelegd. Daaruit blijkt dat het aantal oproepen vanuit het Groothertogdom naar het Antigifcentrum met tien procent is gestegen ten opzichte van 2015, met name van 382 oproepen in 2015 naar 421 in 2016.

Een contact met bepaalde Noordzeekwallen kan een onaangename ervaring zijn.

Langsheen onze kustlijn komen geen soorten voor die dodelijk zijn voor de mens. Maar een contact met bepaalde Noordzeekwallen kan een onaangename ervaring zijn. Lees er alles over via deze link.

Een veiligheidsdop kan maar werken als hij ook correct wordt gebruikt.

De gevaarlijkste producten zitten meestal in een fles mét veiligheidsdop, om het kinderen moeilijker te maken deze per ongeluk te openen. Het gaat over producten als ontstoppers of zoutzuur die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken. Ook methanol en petroleumproducten zoals lampolie zijn al in kleine dosissen heel gevaarlijk.

Een frisse duik in het zwembad is zeker een goed idee, maar wees voorzichtig met producten om het zwembadwater te behandelen.

Een vakantie, in binnen- of buitenland, geniet er in alle veiligheid van! Nu al een prettige, deugddoende vakantie gewenst. Enkele tips voor een vakantie zonder zorgen.

  • De dieren en insecten in onze streken zijn niet erg gevaarlijk, maar ze kunnen een vakantie wel vergallen.

Jaarverslag Antigifcentrum 2016

Het Antigifcentrum kreeg in 2016 55.254 oproepen, een daling met 1,7% tegenover 2015. De lichte daling van het aantal oproepen ten opzichte van vorig jaar heeft eerder te maken met een normale fluctuatie dan met een tendens die kan worden vastgesteld. De daling in de cijfers betreft bovendien de oproepen met vragen om informatie, terwijl de oproepen voor reële blootstellingen lichtjes stegen.

Veel vergiftigingen zijn het gevolg van het overgieten van allerhande producten in flessen of potjes die hier niet voor bestemd zijn.

Veel vergiftigingen zijn het gevolg van het overgieten van allerhande producten in flessen of potjes die hier niet voor bestemd zijn. Zo wordt het product onherkenbaar, zonder origineel etiket, en is het niet meer duidelijk waarvoor het gebruikt mag worden.

Methylfenidaat (beter gekend onder merknamen als Rilatine®, Concerta® enz.) is in zijn verschillende vormen een veel gebruikt middel voor de behandeling van ADHD.

Methylfenidaat (beter gekend onder merknamen als Rilatine®, Concerta® enz.) is in zijn verschillende vormen een veel gebruikt middel voor de behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Bij een overdosis van methylfenidaat of een interactie met andere geneesmiddelen kunnen er al snel gevaarlijke symptomen optreden die medische tussenkomst vergen. Het meest voorkomend zijn de effecten op het centraal zenuwstelsel, waaronder angst, hallucinaties, psychoses, agr

Nieuwe gevarensymbolen op alle chemische producten.

Vanaf 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel de nieuwe gevaarsymbolen dragen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond.

De mens heeft het meest last van de haren eind mei en begin juni.

De bastaardsatijnvlinder is een nachtvlinder die in België en Nederland in de duinen van kustgebieden voorkomt. De brandharen van de rups veroorzaken een rode huiduitslag met hevige jeuk en kunnen dus beter niet worden aangeraakt. De mens heeft het meest last van de haren eind mei en begin juni.

Pagina's