Nieuws

Kaarsen branden en dat maakt hen strikt genomen giftig.

Tijdens de donkere winterdagen staan ze garant voor sfeer en gezelligheid. Maar zijn er, los van het aspect brandveiligheid, risico’s verbonden aan kaarsen? 

Directie en medewerkers van het Antigifcentrum wensen u warme feestdagen én een voorspoedig 2021!

Er is groeiende eensgezindheid dat hydroxychloroquine niet nuttig is om covidpatiënten te behandelen.

Hydroxychloroquine werd vroeger gebruikt in de strijd tegen malaria en wordt heden gebruikt bij bepaalde ontstekingsziekten. Zou het ook werken tegen het coronavirus? Dat is de vraag die menig wetenschapper heeft beroerd. Alhoewel hydroxychloroquine in een laboratoriumomgeving werkzaam is tegen het coronavirus, blijkt dit helaas bij patiënten niet te helpen. Er is dan ook groeiende eensgezindheid dat hydroxychloroquine niet nuttig is om covidpatiënten te behandelen.

In geval van blootstelling bel je best meteen het Antigifcentrum en is het zeer belangrijk om het oog onmiddellijk goed te spoelen, met lauw water en gedurende 15 minuten.

Je kan haast geen gebouw meer vinden waar géén desinfectiezuil aan de inkom staat, maar ook thuis vind je ze overal terug. Een goede en noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de strijd tegen het coronavirus, maar nieuwsgierige kinderen kunnen makkelijk desinfectiemiddel in de ogen krijgen, en daar in sommige gevallen ook ernstige schade aan overhouden.

Oogschade

De herfst is het seizoen van de kastanjes, noten en eikels.

De herfst is het seizoen van de kastanjes, noten en eikels. Het moment bij uitstek om ze te oogsten. Goed om weten is dat sommige vruchten eetbaar zijn, maar andere niet. Er is verwarring troef. Oppassen dus. 

Het aantal ongevallen met chemische huishoudproducten is door de coronacrisis fors gestegen. De FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum starten daarom de campagne Lezen voor gebruik om mensen aan te zetten altijd eerst het etiket te lezen, hen bewust te maken van de risico’s en tips te geven over hoe chemische producten veilig te gebruiken.

Het is zeer giftig en je ruikt, ziet of proeft het niet.

Het is zeer giftig en je ruikt, ziet of proeft het niet. Het geeft weinig uitgesproken symptomen en wanneer men niet aan CO denkt, kan de diagnose makkelijk miskend worden. Een persoon die blootgesteld wordt aan (lage concentraties. Vergiftiging door koolstofmonoxide, kortweg CO, maakt elk jaar honderden slachtoffers en is de oorzaak van het grootste aantal onopzettelijke sterfgevallen door vergiftiging in ons land.

De bladeren en stengels van de tomatenplant zijn giftig en niet geschikt voor consumptie.

Aardappelen en tomaten zijn in onze keuken zeer populaire groenten. Nog al te vaak is er verwarring of de onrijpe, groene exemplaren voor consumptie zijn of niet? Wel, niet-rijpe exemplaren eet je beter niet, wegens de giftige bestanddelen solanine en tomatine die erin voorkomen.

Tijdens hittedagen in de zomer zijn ze nooit echt uit het nieuws weg te denken: de blauwalgen.

Tijdens hittedagen in de zomer zijn ze nooit echt uit het nieuws weg te denken: de blauwalgen. En terecht, want je blijft best uit hun buurt. Hun giftige bestanddelen kunnen je zwempartijtje letterlijk in het water doen vallen.

Met 60.668 oproepen werd de drempel van de 60.000 oproepen overschreden.

Vandaag publiceert het Antigifcentrum haar jaarverslag 2019. Daaruit blijkt dat 2019 een druk maar boeiend jaar was. Met 60.668 oproepen werd de drempel van de 60.000 oproepen overschreden. Een terechte verdienste van onze experten die de telefonische permanentie verzekeren en 24/7 beschikbaar zijn om dit ruime aantal oproepen met grote zorg te beantwoorden.

Pagina's