Nieuws

De paddenstoelen zijn weer volop aanwezig in de natuur: ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond.

De paddenstoelen zijn weer volop aanwezig in de natuur: ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Ze zijn echter niet allemaal geschikt voor consumptie. Sommige exemplaren zijn zelfs behoorlijk giftig. Voorzichtigheid is dus geboden.

De barbecue in de late uurtjes - als het buiten afkoelt - in huis zetten of bij regen gewoon in de garage barbecueën: toch maar liever niet…

De barbecue in de late uurtjes - als het buiten afkoelt - in huis zetten of bij regen gewoon in de garage barbecueën: toch maar liever niet…

Smeulende kolen branden niet op volle kracht en produceren veel koolstofmonoxide-gas (CO-gas). Een barbecue die binnen wordt gezet, verbruikt niet alleen de zuurstof uit de kamer, maar verspreidt hier ook rook die CO bevat. Het zuurstofpeil daalt op die manier snel en CO stapelt zich op in de lucht.

In de woning, in de tuin, in de landbouw, overal worden we geconfronteerd met producten om “ongedierte” te bestrijden. “Pesticiden” is de verzamelnaam van deze chemische producten.

In de woning, in de tuin, in de landbouw, overal worden we geconfronteerd met producten om “ongedierte” te bestrijden. “Pesticiden” is de verzamelnaam van deze chemische producten. Een verkeerde toepassing  van chemische stoffen kan leiden tot ernstige ongevallen en diverse gezondheids- en milieuproblemen. Daarom is het gebruik van pesticiden in Europa onderworpen aan strenge normen om de gebruiker en het milieu te beschermen.

Het is niet ongewoon om in België giftige paddenstoelen tegen te komen.

Vorig jaar werd het Antigifcentrum 325 keer gecontacteerd voor problemen met paddenstoelen. Het is immers niet ongewoon om in België giftige soorten tegen te komen. Identificatie van paddenstoelen tijdens het plukken is dan ook van essentieel belang.

Meer info via deze link.

Grondig spoelen bij contact met huid en ogen.

Het Antigifcentrum wordt dagelijks geconfronteerd met blootstellingen aan bijtende stoffen. Dit leidt vaak tot ernstige letsels. Typische producten zijn ontstoppers, oven- of grillreinigers, en batterijzuur.

Het aantal ongevallen door CO is in 2016 licht gestegen, het aantal slachtoffers lichtjes gedaald.

Het aantal ongevallen door CO is in 2016 licht gestegen, het aantal slachtoffers lichtjes gedaald. Het aantal overlijdens is in 2016 verhoogd. Dat blijkt uit het jaarrapport CO-intoxicaties 2016 van het Antigifcentrum.

In vergelijking met 2015 ziet men in 2016:

Welke risico’s houden knoopbatterijen, lekkende batterijen en loodaccu’s (“autobatterijen”)  in?

Welke risico’s houden knoopbatterijen, lekkende batterijen en loodaccu’s (“autobatterijen”)  in? Klik op de onderstaande links.

Wat moet ik doen na een bijen- of wespensteek?

Bij een wespen- of bijensteek kunnen zich drie soorten reacties voordoen: een lokale reactie, een toxische reactie die afhangt van het aantal steken en een allergische reactie die kan uitgelokt worden door één enkele steek. De lokale reactie komt het vaakst voor. De tussenkomst van een arts is hier zelden noodzakelijk. De toxische reactie en de allergische reactie vormen een medische urgentie, waarvoor meestal een opname in het ziekenhuis vereist is.

Sinds juni 2015 kunnen inwoners van het Groothertogdom Luxemburg zich 24 uur op 24 richten tot het Antigifcentrum via het gratis nummer 8002-5500.

Twee jaar na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Groothertogdom Luxemburg en het Antigifcentrum werd aan de Luxemburgse minister van Volksgezondheid het tweede jaarverslag voorgelegd. Daaruit blijkt dat het aantal oproepen vanuit het Groothertogdom naar het Antigifcentrum met tien procent is gestegen ten opzichte van 2015, met name van 382 oproepen in 2015 naar 421 in 2016.

Een contact met bepaalde Noordzeekwallen kan een onaangename ervaring zijn.

Langsheen onze kustlijn komen geen soorten voor die dodelijk zijn voor de mens. Maar een contact met bepaalde Noordzeekwallen kan een onaangename ervaring zijn. Lees er alles over via deze link.

Pagina's