Nieuws

Je houdt kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handjes te ontsmetten.

De maatregelen die genomen worden omwille van het coronavirus creëren een aantal te vermijden neveneffecten. Dat merken we ook bij het Antigifcentrum. Enerzijds worden reinigingsproducten, zoals handgels, die bij inname gevaarlijk kunnen zijn, vaker dan anders gebruikt. Anderzijds blijven veel meer mensen thuis, terwijl er zich in de woning en de tuin een aantal producten bevinden die problemen kunnen geven bij verkeerd of overmatig gebruik.

Loods kinderen veilig door de krokusvakantie.

De krokusvakantie staat voor de deur. Of de kinderen al volop in de tuin gaan kunnen genieten, is twijfelachtig. Hoewel het niet echt zo aanvoelt, de winter is nog in het land. Kans groot dus dat de kinderen tijdens het spelen binnen op verkenning gaan. Ongerustheid is onnodig, maar informeer je goed, want een ongeluk met huishoudproducten is snel gebeurd.

Belgisch Antigifcentrum nu ook op Instagram

Het Belgisch Antigifcentrum surft mee op de golven van de digitale revolutie en de nieuwe trends in de wereld van de sociale media. Je kan het Centrum voortaan ook volgen op Instagram, via deze link

Voor de tweede keer in haar geschiedenis heeft het Belgisch Antigifcentrum meer dan 60.000 oproepen gekregen.

Voor de tweede keer in haar geschiedenis heeft het Belgisch Antigifcentrum meer dan 60.000 oproepen gekregen. Het Centrum werd in 2019 maar liefst 60.668 keer gebeld. Dat is ruim 1.350 oproepen meer dan in 2018. Op een tijdspanne van tien jaar kreeg de permanentie zo’n tienduizend oproepen meer. Het record van 1999, het jaar van de coca-colacrisis en de dioxinecrisis, met 61.134 oproepen houdt voorlopig stand.

 In zes jaar tijd steeg het aantal bezochte pagina’s, unieke gebruikers en sessies met meer dan 600%

Onze website kan voor 2019 terugkijken op erg goede cijfers. Er waren maar liefst 3,1 miljoen unieke bezoekers en er werden 4,8 miljoen pagina’s op de site bezocht. Ook was de site goed voor 3,6 miljoen sessies. Het aantal sessies ligt hoger dan het aantal unieke bezoekers, omdat een unieke gebruiker meerdere bezoeken aan de website kan brengen.

Afrodisiaca zijn middelen met vermeende libido-verhogende eigenschappen.

Afrodisiaca zijn middelen met vermeende libido-verhogende eigenschappen. Doorheen de eeuwen zijn deze in allerlei culturen gebruikt, met als doel de geslachtsdrift te prikkelen en de potentie te verhogen. Veel afrodisiaca zijn vrij verkrijgbaar en worden op grote schaal, ook online, verkocht. Alleen weet je haast nooit wat je daar écht koopt. De samenstelling en inhoud van dergelijke ‘wondermiddelen’ kan sterk verschillen van wat wordt voorgespiegeld.

Beste wensen van het Antigifcentrum

Het Antigifcentrum wenst je een fijn eindejaar en een vredevol 2020!

Prof. dr. Dominique Vandijck is aangesteld als adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.

Prof. dr. Dominique Vandijck is aangesteld als adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.

Veilig de winter door

De wintermaanden hebben hun charme. Het zijn knusse maanden en als er sneeuw valt, levert dit idyllische plaatjes op. En dan zijn er de nieuwjaarsfeesten en -recepties. Vooraleer het gezellig te maken, vragen we je toch eerst even enkele wintertips te lezen.

De geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum is er één die ooit moest geschreven worden.

De geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum is er één die ooit moest geschreven worden. Het boeiend stukje verleden bewijst immers dat het Antigifcentrum al meer dan vijftig jaar zijn steentje bijdraagt tot het bevorderen van de volksgezondheid.

Pagina's