Nieuws

De wintermaanden hebben hun charme.

De wintermaanden hebben hun charme. Het zijn knusse maanden en als er sneeuw valt, levert dit idyllische plaatjes op. En dan zijn er de nieuwjaarsfeesten en -recepties. Vooraleer het gezellig te maken, vragen we je toch eerst even enkele wintertips te lezen.

Dr. Nelly Saenen (midden op de foto) heeft de ‘Prijs dr. Monique Govaerts’ gewonnen.

Dr. Nelly Saenen (midden op de foto) heeft de ‘Prijs dr. Monique Govaerts’ gewonnen. De driejaarlijkse prijs werd voor de zesde keer uitgereikt en is een initiatief van de ‘Vrienden van het Antigifcentrum’, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De prijs bekroont een baanbrekende studie op het vlak van intoxicaties. Dr Nelly Saenen (30) behaalde haar masterdiploma in de biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Hasselt.

Op de foto zie je de delegatie samen met de administratief directeur en de apothekers van het Antigifcentrum.

Het Belgisch Antigifcentrum kreeg bezoek van mevrouw de apotheker Jin Xin, verantwoordelijke voor de veiligheid van cosmetica bij de ‘Shangai Food and Drug Administration, Cosmetics Supervision Division’ samen met Chen Yu-Ting van de Belgisch-Luxemburgse koepelorganisatie ‘Detic’ en Gerald Renner van de Europese koepelorganisatie ‘Cosmetics Europe’.

Het gebruik van alfa-chloralose in ratten- en muizenvergif neemt toe.

Hoewel veel ratten- en muizenvergiffen anticoagulantia bevatten, is er een stijgende trend naar het gebruik van alfa-chloralose in deze middelen. Alfa-chloralose werkt in op het centraal zenuwstelsel. De symptomen verschijnen snel na inname. In tegenstelling tot de anticoagulantia bestaat er geen specifiek antidota voor deze intoxicatie.  Jaarlijks ontvangt het Antigifcentrum ongeveer 750 oproepen voor blootstellingen aan muizen- of rattenvergif.

Het is niet eenvoudig om een paddenstoel juist te identificeren.

Op een avond heeft je favoriete tante een lekkere everzwijnenragout gemaakt. Voor de saus is ze paddenstoelen gaan plukken. Op je bord liggen een handvol morieljes en een enkele krulzoom. Geen probleem, want heel wat paddenstoelen zijn eetbaar, toch? De zwammen zijn bovendien gekookt, en je tante plukt ze "al jaren". Je begint te eten ...

Bijzetvuurtjes kunnen in geen enkel geval de hoofdverwarming vervangen.

In 2017 werd er een opvallende stijging genoteerd in het aantal CO-vergiftigingen veroorzaakt door bijzetvuurtjes. Bijzetvuurtjes op petroleum of butaangas zijn niet aangesloten op een schoorsteen, nodig om verbrandingsgassen af te voeren. Om fossiele brandstoffen te verbranden wordt zuurstof verbruikt en wordt koolstofmonoxyde (CO) vrijgegeven. Bijzetvuurtjes verbruiken de zuurstof uit de ruimte waarin ze staan opgesteld. De verbrandingsgassen komen vrij in dezelfde ruimte.

Een van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog was het grootschalig gebruik van chloorgas.

n van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog was het grootschalig gebruik van chloorgas. In hoge concentraties veroorzaakt het zware schade aan de luchtwegen. Soldaten die een te grote hoeveelheid chloorgas inademden, liepen de kans op te stikken. Het gebruik van oorlogsgassen werd pas in 1997 verboden door de Chemische Wapens Conventie. Hoewel dit internationaal akkoord ondertussen door 193 landen ondertekend is, worden oorlogsgassen nog steeds ingezet.

Vier Halloween veilig

Ontstaan als typisch Amerikaans fenomeen is het vieren van Halloween ondertussen ook in ons land heel populair geworden. Het Belgisch Antigifcentrum liet zich informeren door het Amerikaanse Poison Help, een dienst van het Amerikaanse departement voor Volksgezondheid, om enkele veiligheidstips op een rijtje te zetten:

Het Antigifcentrum werft een arts aan!

Al meer dan 50 jaar is het Antigifcentrum actief binnen de medische hulpverlening. Jaarlijks beantwoordt het team 24u/24 om en bij de 55.000 telefonische oproepen, afkomstig van het publiek en de diverse medische professionelen. Het Antigifcentrum wil haar medisch team versterken en werft een arts aan. 

Klik hier voor meer info.

De faculteit Volksgezondheid van de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie organiseren een nieuwe universitaire opleiding voor het behalen van een getuigschrift 'Toxicologie'. Het programma voor deze opleiding omvat in 2019 drie modules, maar de komende jaren zullen er nog bijkomende modules aan worden toegevoegd. De lessen worden gegeven in modules van één week, tussen januari en december 2019 in Woluwe bij Brussel.

Pagina's