Nieuws

Vier Halloween veilig.

Ontstaan als typisch Amerikaans fenomeen is het vieren van Halloween ondertussen ook in ons land heel populair geworden. Het Belgisch Antigifcentrum liet zich informeren door het Amerikaanse Poison Help, een dienst van het Amerikaanse departement voor Volksgezondheid, om enkele veiligheidstips op een rijtje te zetten:

Eet geen wilde paddenstoelen of planten die je niet kent.

Het plantenrijk bevat in al zijn schoonheid duizenden, misschien wel honderdduizenden soorten planten, die we natuurlijk niet allemaal kunnen kennen. Sommige planten vinden we bijzonder mooi en planten we dan ook graag in onze tuin of geven hen een mooie plaats in ons huis. We weten vaak echter niet of ze giftig zijn of niet.

Let op voor CO-vergiftiging!

Het wordt kouder en de verwarming wordt opnieuw aangezet. Let wel op voor CO-vergiftiging! Koolstofmonoxide blijft in ons land een belangrijke oorzaak van dodelijke vergiftigingen. Voorzie daarom in het regelmatig onderhoud van verwarmings- en warmwatertoestellen. Zorg voor goed verluchte ruimtes. En laat de schoorsteen regelmatig controleren.

Meer info via deze link.

De paddenstoelen zijn weer volop aanwezig in de natuur: ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond.

De paddenstoelen zijn weer volop aanwezig in de natuur: ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Ze zijn echter niet allemaal geschikt voor consumptie. Sommige exemplaren zijn zelfs behoorlijk giftig. Voorzichtigheid is dus geboden.

De barbecue in de late uurtjes - als het buiten afkoelt - in huis zetten of bij regen gewoon in de garage barbecueën: toch maar liever niet…

De barbecue in de late uurtjes - als het buiten afkoelt - in huis zetten of bij regen gewoon in de garage barbecueën: toch maar liever niet…

Smeulende kolen branden niet op volle kracht en produceren veel koolstofmonoxide-gas (CO-gas). Een barbecue die binnen wordt gezet, verbruikt niet alleen de zuurstof uit de kamer, maar verspreidt hier ook rook die CO bevat. Het zuurstofpeil daalt op die manier snel en CO stapelt zich op in de lucht.

In de woning, in de tuin, in de landbouw, overal worden we geconfronteerd met producten om “ongedierte” te bestrijden. “Pesticiden” is de verzamelnaam van deze chemische producten.

In de woning, in de tuin, in de landbouw, overal worden we geconfronteerd met producten om “ongedierte” te bestrijden. “Pesticiden” is de verzamelnaam van deze chemische producten. Een verkeerde toepassing  van chemische stoffen kan leiden tot ernstige ongevallen en diverse gezondheids- en milieuproblemen. Daarom is het gebruik van pesticiden in Europa onderworpen aan strenge normen om de gebruiker en het milieu te beschermen.

Het is niet ongewoon om in België giftige paddenstoelen tegen te komen.

Vorig jaar werd het Antigifcentrum 325 keer gecontacteerd voor problemen met paddenstoelen. Het is immers niet ongewoon om in België giftige soorten tegen te komen. Identificatie van paddenstoelen tijdens het plukken is dan ook van essentieel belang.

Meer info via deze link.

Grondig spoelen bij contact met huid en ogen.

Het Antigifcentrum wordt dagelijks geconfronteerd met blootstellingen aan bijtende stoffen. Dit leidt vaak tot ernstige letsels. Typische producten zijn ontstoppers, oven- of grillreinigers, en batterijzuur.

Het aantal ongevallen door CO is in 2016 licht gestegen, het aantal slachtoffers lichtjes gedaald.

Het aantal ongevallen door CO is in 2016 licht gestegen, het aantal slachtoffers lichtjes gedaald. Het aantal overlijdens is in 2016 verhoogd. Dat blijkt uit het jaarrapport CO-intoxicaties 2016 van het Antigifcentrum.

In vergelijking met 2015 ziet men in 2016:

Welke risico’s houden knoopbatterijen, lekkende batterijen en loodaccu’s (“autobatterijen”)  in?

Welke risico’s houden knoopbatterijen, lekkende batterijen en loodaccu’s (“autobatterijen”)  in? Klik op de onderstaande links.

Pagina's