De badkamer

In België gebeuren de meeste CO-intoxicaties in de badkamer. De badkamer is dikwijls een kleine ruimte die goed verwarmd en weinig verlucht wordt en waarvan de lucht vaak verzadigd is met waterdamp. De meeste ongevallen gebeuren met badgeisers op gas. Er bestaan badgeisers van het type B en het type C.

De badgeiser van het type B

Deze badgeiser gebruikt de lucht in de badkamer voor de verbranding. De verbrandingsgassen worden afgevoerd langs een schoorsteen.

Nieuwe toestellen van het type B mogen niet geplaatst worden in een slaapkamer, badkamer, doucheruimte of een toilet.

Het vervangen van een toestel van het type B opgesteld in een slaapkamer, badkamer, doucheruimte of toilet door een toestel van hetzelfde type is verboden sinds 2015. Bestaande toestellen mogen in bedrijf blijven voor zover hun luchttoevoer en de afvoer van verbrandingskassen voldoet aan de gestelde eisen. 

Wat je moet nakijken:

  • Of de badgeiser voorzien is van een beveiliging. Alle toestellen geproduceerd na 1995 zijn voorzien van een terugslagbeveiliging (TTB of Thermische Terugslag Beveiliging). Kijk op de identificatieplaat of de productiedatum na 1995 valt. Indien er terugslagbeveiliging is, is er in principe geen enkel gevaar: bij terugslag schakelt het toestel zichzelf uit. Toestellen van voor 1996 worden best vervangen.
  • Of de deur van de badkamer voorzien is van een ventilatierooster. Er moet een niet afsluitbare opening voor luchttoevoer zijn van minimum 150 cm2. Dit rooster moet volledig vrij zijn. Hierdoor wordt de lucht voor de verbranding aangevoerd.
  • Of de waakvlam blauw is. Een oranje kleur bij een gastoestel betekent dat er een onvolledige verbranding is. In dit geval moet een vakman gecontacteerd worden.
  • Of het apparaat geen sporen bevat van corrosie, roest of roet.

  • Of de aansluiting op het rookafvoerkanaal intact is en het traject van dit kanaal zo verticaal mogelijk is. Bochten en horizontale stukken in het afvoerkanaal verstoren de trek en bevorderen de vorming van condensatie.

Opgepast: het gelijktijdig functioneren van een afvoerventilator of van een droogkast met afvoer naar buiten samen met een badgeiser kan de trek verstoren en zelfs terugslag van verbrandingsgassen in een lokaal teweegbrengen.

  • Meer weten over technische aspecten, via deze link (kijk zeker naar 'Gasinstallaties: verbranding en toestellen - Handboek').

De badgeiser van het type C

Dit is een toestel waarvan de kring van de verbrandingsproducten hermetisch gesloten is ten opzichte van de opstellingsruimte: de lucht nodig voor de verbranding wordt buiten gehaald en de verbrande gassen worden weer naar buiten afgevoerd. Het toestel functioneert dus volledig onafhankelijk van de lucht in de kamer. Er is geen opening ter hoogte van de waakvlam en is er geen enkel risico op CO-intoxicatie.

Er bestaan ook keukengeisers op gas, die niet aangesloten zijn op een schoorsteen. Deze toestellen mogen nooit gebruikt worden voor de verwarming van water voor een douche of bad. (Zie Keuken)