De keuken

CO-intoxicatie in de keuken zijn vooral te wijten aan de keukengeiser of waterverwarmer. Dit is een klein toestel op gas voor de productie van warm water (een elektrisch toestel produceert geen CO) en is meestal niet aangesloten op een schoorsteen. Men spreekt vaak van de “5 l” omdat hij 5 liter warm water (D 25°C) per minuut kan produceren. Technici spreken van een apparaat van het type A. Sinds 1989 zijn alle 5 liter-waterverwarmers voorzien van een atmosfeerbeveiliging (CDA). Als er te weinig zuurstof is, dan schakelt het toestel automatisch uit. In dit geval spreekt men van een type A1AS.

Deze apparaten zijn ontworpen om een gootsteen of lavabo van warm water te voorzien zoals bijvoorbeeld voor de vaat. Een niet aangesloten waterverwarmer van 5 l is enkel toegestaan voor onderbroken gebruik (maximum 10 minuten per half uur). Het is uitermate gevaarlijk om dergelijk apparaat te gebruiken voor een douche omdat door de grote vraag naar water op te korte tijd het toestel over-gebruikt wordt met het risico op een belangrijke afgifte van CO.

Keukengeisers type A1AS mogen niet meer geplaatst of vervangen worden vanaf 1 september 2015. Bestaande keukengeisers mogen in bedrijf blijven voor zover ze beantwoorden aan onderstaande voorwaarden.

Wat je moet nakijken:

  • Atmosfeerbeveiliging (CDA): kijk op de identificatieplaat of de productiedatum na 1989 valt. Indien het identificatieplaatje niet toegankelijk is, kan nazicht van de aankoopfactuur of advies van een vakman helpen. Elk toestel van voor 1989 vormt een groot risico en moet dringend vervangen worden.
  • Aanwezigheid van ventilatieroosters: voor een keukengeiser die niet aangesloten is op een schoorsteen zijn twee ventilatieopeningen verplicht: een lage voor de aanvoer van verse lucht en een hoge voor de evacuatie van de verbrandingsgassen.
    • De lage opening voor de toevoer van lucht moet zo dicht mogelijk bij de vloer geïnstalleerd zijn met een niet afsluitbare opening van minstens 150 cm2. Bij voorkeur komt de lucht rechtstreeks van buiten. Indien dit niet mogelijk is moet de verse buitenlucht door maximum 3 doorstroomopeningen in serie van minstens 150 cm2 aangevoerd worden.

    • De hoge opening voor de evacuatie van verbrandingsgassen moet bij het plafond geplaatst zijn en ook een niet afsluitbare opening van minstens 150 cm2 hebben. De opening moet rechtstreeks naar buiten leiden.

  • Aanwezigheid van toestellen die onderdruk kunnen veroorzaken: een dampkap, een afzuigventilator in een raam of een droogkast met evacuatie naar buiten, zuigen de lucht uit de keuken en kunnen terugslag van verbrandingsgassen in de keuken veroorzaken. Dergelijke toestellen mogen niet gelijktijdig met een warerverwarmer gebruikt worden.

Zelden is een intoxicatie in een keuken te wijten aan een kolenfornuis, een gasconvector of een mazoutkachel. Deze toestellen worden besproken bij de woonkamer.

Jaarlijks worden ook een aantal ongevallen gerapporteerd door het binnen halen van een brandende barbecue. Zeker aan het einde van een barbecuesessie, wanneer de as aan het smeulen is, wordt veel CO geproduceerd. Het is ronduit gevaarlijk om deze toestellen naar binnen te brengen.

 De hoge opening voor de evacuatie van verbrandingsgassen moet bij het plafond geplaatst zijn en ook een niet afsluitbare opening van minstens 150 cm2 hebben. De lage opening voor de toevoer van lucht moet zo dicht mogelijk bij de vloer geïnstalleerd zijn met een niet afsluitbare opening van minstens 150 cm2.