Het dak

Bij de inspectie van het dak moet men vooral letten op de uitgang van de schoorsteen:

  • De schoorsteen moet voldoende hoog zijn.
  • De monding van de schoorsteen moet boven de nok van het dak en andere obstakels in de omgeving uitsteken.
  • Het uiteinde van de schoorsteen mag niet in een zone met terugslag uitmonden.
  • De top of de monding van de schoorsteen moet vrij zijn van alle hindernissen.
  • De doorsnede van de schoorsteen mag niet verkleinen ter hoogte van de uitmonding.
  • Decoratieve elementen mogen boven de schoorsteen aangebracht worden, voor zover zij de trek niet nadelig beïnvloeden.
  • Een statische afvoerkap kan de trek bevorderen. Zij is verplicht in een zone met terugslag. 
  • Opgelet voor afvoerkappen met bewegende delen (ronddraaiende aspiratoren) die in panne kunnen vallen en zo een bijkomend obstakel vormen voor de afvoer van de verbrandingsgassen.