De zolder

Een kleine rondgang op de zolder van het huis, zeker als je net verhuisd bent, zal je toelaten om de staat van de schoorsteen te evalueren.

Condensatiesporen op de wand duiden op een trekprobleem, dat zo snel mogelijk moet opgelost worden.

Condensatieproblemen kunnen optreden wanneer men is overgegaan op een verwarmingsketel met hoog rendement. De rookgassen van dergelijke ketels hebben een lagere temperatuur. De verbranding van gas of stookolie produceert ook waterdamp. De hoeveelheid waterdamp die in de lucht kan blijven bij atmosferische druk, neemt af met een dalende temperatuur. Bij een dalende temperatuur van de rookgassen zal de waterdamp overgaan van de gastoestand naar de vloeibare toestand. Dit is condensatie. Condensatie leidt tot vochtigheid in de muren en dit zal de trek in de schoorsteen nadelig beïnvloeden. De oplossing van dit probleem bestaat meestal uit het plaatsen van een afvoerkanaal in de schoorsteen (tuberen).

Eventuele scheurtjes moeten dringend hersteld worden. De aanwezigheid van blazen onder behangpapier of roetsporen op de wand van de schoorsteen wijst meestal ook op het bestaan van scheurtjes.

Bij het bezoek aan de zolder kan eveneens de schouw op het dak gecontroleerd worden.