Werkzaamheden in huis

Vernieuwingen in huis kunnen van grote invloed zijn op de ventilatie. In oude huizen kan bijvoorbeeld de luchttoevoer gebeuren via spleten rond de ramen. Wanneer nieuwe ramen geplaatst worden en geen ventilatie wordt voorzien, kan het zijn dat er onvoldoende verse lucht wordt aangevoerd, waardoor er een onderdruk ontstaat in de kamer waar een verbrandingstoestel staat opgesteld en de rookgassen terug in de kamer worden gezogen. Hetzelfde kan gebeuren wanneer men in een periode van extreme koude de spleten rond de ramen probeert af te dichten.

Als er in een woning tekens ontstaan van verzakkingen door aardverschuivingen, werken in de omgeving of omdat de woning boven oude mijngangen werd gebouwd, is een controle van de schoorsteen noodzakelijk. Elk scheurtje in de schoorsteen veroorzaakt turbulentie en remt het opstijgen van de rookgassen.

Er zijn al verschillende CO-intoxicaties beschreven door het gebruik van machines op benzinemotoren in een huis in aanbouw, bijvoorbeeld met betonpolijstmachines. Deze apparaten produceren CO en zelfs met open deuren en vensters zijn er niet altijd voldoende luchtstromen om de CO-gassen te evacueren.

Bij overstromingen die gepaard gingen met elektriciteitspannes werden intoxicaties beschreven door het gebruik in huis van generatoren of pompen op benzinemotoren.