De garage

In een garage, zijn de meeste intoxicaties te wijten aan het inademen van de uitlaatgassen van een auto. Deze uitlaatgassen kunnen tot 8 % CO bevatten. In zulke omstandigheden bereikt men snel een levensgevaarlijke concentratie van CO in de lucht. De motor van een auto mag nooit blijven functioneren in de garage.

Het gebruik van een stroomgenerator binnenshuis of elk ander apparaat aangedreven door een benzinemotor kan eveneens een CO-intoxicatie veroorzaken. Vaak wordt de vergissing gemaakt te denken dat een open garagepoort voor voldoende verluchting zorgt. Wanneer in de garage een machine op benzinemotor wordt gebruikt, zal dit apparaat de zuurstof in de garage opgebruiken en via de open poort zal er verse lucht aangevoerd worden zodat de machine kan blijven functioneren. Omdat er geen luchtstroom aanwezig is, zullen de uitlaatgassen van de benzinemotor niet geëvacueerd worden en zich blijven ophopen in de garage. Een goede ventilatie vereist steeds een ingang voor verse lucht en een uitgang voor verbrandingsgassen!

Wanneer het weer tegenvalt wordt de brandende barbecue soms in de garage gezet. Een goede barbecue vereist smeulende as. Dit is een onvolledige verbranding die zeer veel CO produceert. Zelfs met een open garagepoort zal de CO zich opstapelen in de garage. Deze praktijk is gevaarlijk!

In sommige huizen bevindt de installatie voor de centrale verwarming zich in de garage. Als de verwarmingsketel hier geïnstalleerd wordt, is het belangrijk toe te zien op voldoende verluchting van die ruimte en het regelmatig onderhoud van de installatie.