De slaapkamer

Het ontstaan van CO in een slaapkamer vormt een bijzonder probleem, omdat iemand die slaapt zich niet zal realiseren dat hij of zij door rookgassen vergiftigd wordt en zichzelf dus ook niet zal kunnen redden.

Ongevallen in de slaapkamer kunnen veroorzaakt worden door:

Verplaatsbare verwarmingstoestellen. Er zijn al verschillende intoxicaties beschreven door mensen die potjes brandende houtskool in de slaapkamer gezet hadden om de kou te breken. Smeulende houtskool produceert zeer veel CO en deze praktijk is levensgevaarlijk!

Verplaatsbare toestellen op petroleum of butaangas gebruiken de lucht van de kamer en de verbrandingsgassen verspreiden zich in dezelfde ruimte. Deze toestellen doen de zuurstofconcentratie in de ruimte afnemen, waardoor de verbranding onvolledig wordt en er koolstofmonoxide gevormd wordt. Deze toestellen mogen dus niet continu branden en nooit gebruikt worden om een slaapkamer te verwarmen. Als de ruimte niet anders verwarmd kan worden, is het raadzaam om een elektrisch toestel te gebruiken.

Er zijn al verschillende intoxicaties beschreven door mensen die potjes brandende houtskool in de slaapkamer gezet hadden tegen de koude. Smeulende houtskool produceert zeer veel CO en deze praktijk is levensgevaarlijk!

Individuele verwarmingstoestellen.

Net zoals in de woonkamer kunnen individuele verwarmingsapparaten in de slaapkamer een CO-intoxicatie veroorzaken, door problemen van onvoldoende ventilatie, een slecht werkend, beschadigd toestel of slechte trek in de schoorsteen, waarbij de verbrandingsgassen terugslaan in de slaapkamer. Ook een vermogen dat te groot is voor de te verwarmen ruimte kan oorzaak zijn van de productie van CO.

De doorgang van een schoorsteen door een muur van de slaapkamer.

Er zijn al dodelijke intoxicaties beschreven, omdat er spleten aanwezig waren in de schoorsteen ter hoogte van de slaapkamer. Indien een schoorsteen door de slaapkamer loopt, doen blazen onder het behang of roetvlekken op de muren vermoeden dat de doorgang niet meer luchtdicht is. De schoorsteen moet dan dringend nagekeken en hersteld worden.