Een fragment uit de brochure 'Lezen voor gebruik'.

Het Antigifcentrum noteerde vorig jaar ruim 12.000 ongevallen met chemische producten. Dat zijn er meer dan 30 per dag. Bij 6.000 van die incidenten waren jonge kinderen betrokken. De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. Met het gratis lesmateriaal hebben scholen alles in handen om leerlingen spelenderwijs te leren hoe ze gevaarlijke producten kunnen herkennen en hoe ongevallen te vermijden.

Vaak ongevallen met schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen

In bijna 40% van de gevallen gaat het om ongevallen met schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen. Ongevallen met wascapsules, handafwasmiddelen, allesreinigers, ontstoppers, douchegels, essentiële oliën, ontsmettende handgels zijn dagelijkse kost. Bleekwater was goed voor 904 slachtoffers. Voor kinderen lijken chemische producten in kleurrijke verpakkingen net knuffeldieren, leuk speelgoed of zelfs snoepjes.

Vermijdbare ongevallen

“We hebben allemaal veel meer chemische producten in huis dan we denken. We gaan er daarbij te snel van uit dat deze producten amper gevaarlijk zijn omdat ze vrij te koop zijn. Niets is minder waar”, benadrukt prof. dr. Dominique Vandijck, adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum. “Bijna al deze ongevallen, met soms ernstige gevolgen, kunnen worden vermeden. Ze worden meestal veroorzaakt door onwetendheid en onjuist gebruik. Onder dit laatste begrijpen we bijvoorbeeld het mengen van bleekwater met azijn in de ijdele hoop op een krachtigere werking. Maar zo ontstaan er erg giftige dampen. Dergelijke ongevallen kan je simpelweg vermijden door het etiket voor gebruik te lezen en de gevaarsymbolen te kennen.”

Campagne Lezen voor gebruik

Lezen voor gebruik. Met deze slogan willen het Antigifcentrum en de FOD Volksgezondheid iedereen bewust maken van de risico’s van chemische producten en aansporen steeds eerst het etiket op de verpakking goed te lezen. Op lezenvoorgebruik.be staan een reeks animatievideo’s, theatervoorstellingen, kleurplaten en een podcast. Je vindt er ook verschillende games om de gevaarsymbolen onder de knie te krijgen. Iedereen kan gratis een folder bestellen met praktische tips over hoe je ongevallen kan vermijden, een overzicht van de gevaarsymbolen en hun betekenis en concrete voorzorgen per product.

Nieuw lespakket voor scholen

Het nieuwe lespakket De Uitkijkers is dé manier voor scholen om mee hun schouders te zetten onder de preventie van ongevallen met chemische producten. Het lesmateriaal is volledig in lijn met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en er is een versie ontwikkeld voor het kleuteronderwijs, voor de eerste graad van het lager onderwijs en voor de naschoolse opvang. Het leuk en leerrijk lesmateriaal is eenvoudig en uiterst flexibel inzetbaar, met zowel hoekenwerk als individuele en klassikale verwerkingsopdrachten. Alle bundels worden gratis ter beschikking gesteld.

Jona De Leye, communicatieverantwoordelijke bij FOD Volksgezondheid: “Investeringen om kinderen en volwassen bewust te maken van de gevaren van chemische producten en zo ongevallen te vermijden zijn noodzakelijk. Daar werken we hard aan, zo ook met deze nieuwe reeks van toegankelijke lespakketten vol handige tips en info. Hopelijk zijn binnenkort dit hoge aantal ongevallen volledig verleden tijd!”

 

Scholen kunnen gratis een lespakket aanvragen op de site van Averbode, via deze link.