In het kader van een grootschalig onderzoek voert Hana Vankelst, onderzoeker aan de Universiteit Gent, in samenwerking met het Antigifcentrum een kennis- en perceptieonderzoek rond koolstofmonoxide of CO. CO-vergiftiging is de belangrijkste doodsoorzaak van (onopzettelijke) vergiftiging in België. Echter zijn er nog weinig tot geen gegevens bekend omtrent de kennis over CO-vergiftiging bij het brede publiek. In deze online enquête zal gepeild worden naar uw kennis over het herkennen van een CO-vergiftiging, hoe een CO-vergiftiging te voorkomen is, wat de oorzaken zijn en wat te doen in het geval van een CO-vergiftiging. 

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Het invullen ervan zal maximum 10 minuten in beslag nemen en is volledig anoniem. 

Vul de enquête in via deze link.