De zomer brengt naast de zon soms ook minder graag geziene gasten met zich mee, insecten. Onze inheemse soorten vliegen, mieren en muggen zijn doorgaans weinig schadelijk, maar ze worden als flink storend ervaren. Hoe kan je deze insecten veilig bestrijden?  Insecticiden voor het grote publiek bevatten veelal een variëteit aan zogenaamde pyrethroïden (bv. permethrine, prallethrine, extract van Chrysanthemum cinerariaefolium, enz.). Toepassingsvormen gaan van poeders, over spuitbussen en “foggers” voor kamergebruik tot vernevelaars. Pyrethroïden houden weinig risico’s in voor mensen. Maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn voor bepaalde diersoorten. Vooral katten lopen bij (huid)contact met pyrethroïden een reëel risico op vergiftiging.

Lees het volledige artikel via deze link.