Herfstvaccinatie tegen coronavirus van start

Op 12 september start in Vlaanderen een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Iedereen ouder dan 18 jaar krijgt een uitnodiging in de bus voor het nieuwe vaccin. In Brussel en Wallonië krijgen alleen 50-plussers een uitnodiging in de bus, maar ook mensen jonger dan 50 jaar kunnen zich aanmelden voor een vaccinatie. Onder meer 65-plussers, mensen met een verminderd afweersysteem en zorgpersoneel komen als eerste aan bod. Je vindt de FAQ’s over de vaccinaties op de website van het Antigifcentrum, via deze link.

Aanleiding voor de start van de nieuwe vaccinatiecampagne is dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) het gebruik van aangepaste COVID-19 vaccins (Comirnaty en Spikevax) heeft goedgekeurd. Deze aangepaste vaccins werken zowel tegen de originele variant van COVID-19 als tegen de Omicron-variant en mogen aangeboden worden vanaf de leeftijd van 12 jaar aan mensen die reeds twee of drie (herhaal)vaccins kregen. Het COVID-19-virus verandert voortdurend, weliswaar trager dan het seizoensgriepvirus). Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming, andere virusstammen (zoals seizoensgriep) veranderen zo vaak en in die mate dat de samenstelling van een vaccin jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te zijn. De veranderingen van de COVID-19-virusstam(men) worden nauwgezet opgevolgd. Indien blijkt dat het huidige COVID-19 vaccin minder werkzaam blijkt tegen een nieuwe variant, dan zullen de vaccins opnieuw aangepast worden.