Binge drinken is bedreiging voor jongeren

 
 
Het fenomeen van het “binge drinken” neemt onrustwekkend toe bij jongeren, hoewel de alcoholconsumptie in de geïndustrialiseerde landen gedaald is met 2,5 % de afgelopen 20 jaar. Het hoogste percentage binge drinken is te zien bij jongeren tussen 15 en 24 jaar, en dan nog vooral bij jonge mannen. Binge drinken wil zeggen zeer veel alcohol drinken op korte tijd tijdens één enkele gelegenheid, voor mannen minstens 6 glazen op 2 uur tijd, voor vrouwen minstens 5 glazen. Binge drinken kan leiden tot impulsief gedrag, verminderd denkvermogen, black-outs, snelle bloeddrukstijging, acute schade aan bepaalde organen (hart, hersenen, nieren, ..) en een echte alcoholvergiftiging. Bij zware alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed, en dus ook in de hersenen, zo hoog dat heel het zenuwstelsel verdoofd wordt. Er is bewustzijnsdaling of zelfs coma, het ademhalingsstelsel wordt uitgeschakeld of er kan een hartstilstand optreden.
 
 
 
 

Behandeling

Op het Antigifcentrum krijgen wij soms oproepen voor jongeren tussen 15 en 24 jaar voor alcoholintoxicatie, waarbij er op korte tijd zeer veel alcohol werd ingenomen met als doel snel dronken te worden. Enkele oproepen betroffen zelfs kinderen jonger dan 15 jaar. Deze slachtoffers vertoonden allen symptomen op het moment van de oproep: braken, onwelzijn, hoofdpijn, geheugenverlies, hallucinaties, slaperigheid, comateuze toestand. In al deze gevallen werd er medische hulp of hospitalisatie aangeraden.

Wat te doen als iemand kenmerken van een ernstige alcoholvergiftiging vertoont?

 • Schakel snel medische hulp in, ook als je twijfelt.
 • Breng de persoon in kwestie naar een rustige en koele ruimte.
 • Probeer bewusteloosheid te voorkomen, spreek de persoon kalmerend toe.
 • Leg een bewusteloze in stabiele zijligging, om aspiratie van eventueel braaksel te voorkomen.
 • Laat de persoon niet alleen.
 
 
 
 

Risico

Binge drinken heeft invloed op iemands karakter en gedrag

De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling en onderzoek toont aan dat alcohol die ontwikkeling afremt. Dat heeft op den duur invloed op iemands karakter en gedrag. Alcohol heeft een invloed op het beloningssysteem in de hersenen (het gebied in de hersenen dat actief wordt als je iets prettigs ervaart). Jongeren die vroeg beginnen met drinken gaan minder op zoek naar andere en gezondere prettige prikkels wanneer ze al op jonge leeftijd de 'beloning' van alcohol hebben leren kennen. Alcohol verstoort ook het hormonale evenwicht dat van belang is bij de botontwikkeling en de seksuele ontwikkeling. Ook zijn kinderen en jongeren sneller én langer dronken.

 
 
 
 

Preventie

Alcohol mag geen gewoonte worden

Richtlijnen voor alcohol en jongeren (1)

JONGENS EN MEISJES:

 • Geen alcohol onder de zestien jaar.
 • Geen sterke drank onder de achttien jaar.

JONGENS TUSSEN 16 EN 18 JAAR:

 • Niet meer dan twee standaardglazen per keer.
 • Niet meer dan twee dagen per week.
 • Geen wekelijkse gewoonte.

MEISJES TUSSEN 16 EN 18 JAAR:

 • Niet meer dan één à twee standaardglazen per keer.
 • Niet meer dan twee dagen per week.
 • Geen wekelijkse gewoonte.

(1) De richtlijnen rond alcoholgebruik van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) kan je lezen via deze link.